S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Co může pacient a rodinný příslušník očekávat od dobrovolníků

Vytvořeno: 11. 4. 2022 Poslední aktualizace: 11. 4. 2022

Činnost dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních je organizována tak, aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost poskytované zdravotní péče s prvořadým respektem k přání a potřebám dětského i dospělého pacienta. 

  • Za účast na aktivitách s dobrovolníky pacient nic neplatí, dobrovolníci poskytují svou službu zdarma.
  • Se zapojením do aktivity musí pacient nebo jeho zákonný zástupce souhlasit, může odmítnout.
  • Dobrovolníci jsou ve zdravotnickém zařízení rozpoznatelní podle označení na jmenovce s fotografií, často mají na sobě i barevný pracovní oděv s označením „Dobrovolník“ (vestu nebo tričko).
  • Dobrovolníci jsou vázáni mlčenlivostí o všem, co se v souvislosti s dobrovolnickou činností ve zdravotnictví dozvědí.
  • Dobrovolníci jsou pro svou činnost proškoleni, mají uzavřenou smlouvu o dobrovolnické činnosti, spolupracují s odborným personálem a jsou v pravidelném kontaktu s koordinátorem dobrovolníků.
  • Osobou zodpovědnou za činnost dobrovolníků v nemocnici je koordinátor dobrovolníků.
  • Informace o konkrétní možnosti využití služeb dobrovolnického programu jsou dostupné na webových stránkách zdravotnických zařízení, na letácích, nástěnkách, v informačních brožurách případně je lze získat od ošetřujícího personálu na oddělení.