S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Co může dělat dobrovolník ve zdravotnickém zařízení

Vytvořeno: 11. 4. 2022 Poslední aktualizace: 14. 4. 2022

Mezi nejčastější dobrovolnické činnosti ve zdravotnictví patří následující aktivity.

 • Činnosti na podporu psychické pohody pacientů zahrnují např.:
     – Individuální aktivity v roli společníka, např. čtení, rozhovor s pacientem, společenské hry.
     – Skupinové aktivity, např. výtvarné a hudební dílny, literární večery, divadelní představení, promítání filmů nebo pomoc s organizací takových akcí apod.
     – Zajišťování podpůrných aktivit za přítomnosti zvířat (např. canisterapii se psy).
 • Činnosti přispívající k rehabilitaci a nácviku soběstačnosti pacientů např. aktivity zaměřené na trénink paměti, zpívání nebo recitace jako rehabilitace řeči atd.
 • Pomoc při realizaci osvětových aktivit a informačních kampaní na podporu zdraví.
 • Pomoc s řešením následků mimořádných situací, např. po povodních a jiných přírodních katastrofách nebo v situacích související s různými epidemiemi.
 • Pomoc v organizačních a technických oblastech se může týkat např. pomoc s úpravou zahrady, natíráním plotu nebo na recepcích pomoc pacientům s navigací a lepší orientací po areálu nemocnice aj.