S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Co je to akreditace?

Vytvořeno: 19. 3. 2015 Poslední aktualizace: 3. 8. 2020

Udělením akreditace se podle ustanovení § 45 odst. 1 zákona č.  96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části (dále jen “vzdělávací program”) pro:

  1. obor specializačního vzdělávání (§ 55) zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (obory specializačního vzdělávání jsou stanoveny Nařízením vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí)

  2. akreditovaný kvalifikační kurz (§ 51) zpracovaný na základě vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, (např. všeobecný sanitář, masér, zubní instrumentářka)

  3. certifikovaný kurz (§ 61) zpracovaný na základě metodického pokynu pro tvorbu certifikovaného kurzu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví

  4. praktické vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek.

 

Vzdělávací program uskutečňuje akreditované zařízení (poskytovatel zdravotních služeb, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci).

Doba udělení akreditace k uskutečňování praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských oborech pro přípravu porodních asistentek je na 6 let.