S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Co je odborná způsobilost a specializovaná způsobilost?

Vytvořeno: 22. 2. 2008 Poslední aktualizace: 22. 2. 2008

Odborná způsobilost opravňuje k výkonu povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky jako lékař, zubní
lékař a farmaceut pod odborným dohledem.

Specializovaná způsobilost opravňuje lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta k samostatnému výkonu povolání na území České
republiky bez odborného dohledu.