S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Činnost inspektorátu

Vytvořeno: 20. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 12. 2020

Ministerstvo je dle zákona č.164/2001 Sb. (lázeňského zákona) ústředním úřadem státní správy pro vyhledávání, ochranu, využívání a další rozvoj zdrojů, přírodních léčebných lázní a lázeňských míst a pro výkon dozoru.

podle tohoto zákona:

 • vykonává dozor nad dodržováním opatření a povinností;
 • vykonává dozor nad činností vodoprávního úřadu;
 • zabezpečuje náležitosti za účelem osvědčení a využívání přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod, území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení , přírodních léčebných lázní a lázeňských míst;
 • zabezpečuje náležitosti za účelem stanovení ochranných pásem;
 • vydává certifikáty pro přírodní minerální vody ze zdrojů, kterým bylo vydáno osvědčení dle tohoto zákona, a to pro potřeby posuzování těchto vod mimo území České republiky, a certifikáty pro přírodní minerální vody ze zdrojů mimo území České republiky pro potřeby jejich dovozu, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak;
 • spravuje registr přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod, uživatelů těchto zdrojů, ochranných pásem zdrojů, evidenci ostatních zdrojů minerálních vod, registr přírodních léčebných lázní a lázeňských míst;
 • předkládá grafické a písemné podklady katastrálnímu úřadu pro potřeby evidence ochranného pásma I. stupně a vnitřního území lázeňského místa;
 • koncepčně řeší další rozvoj přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčebných lázní;
 • zřizuje jako příspěvkovou organizaci Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů;
 • vydává závazné stanovisko k některým činnostem – je dotčeným orgánem pro pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace a v územním řízení v ochranných pásmech a na území lázeňského místa;
 • vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro odborný dohled nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod (balneotechnik);