S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Chystaná aktualizace Příruček pro žadatele a příjemce pro 2., 3. a 4. výzvu

Vytvořeno: 24. 11. 2009 Poslední aktualizace: 24. 11. 2009

Poskytovatel dotace MZd připravuje aktualizaci Příruček pro žadatele a příjemce, které budou platit pro příjemce ze druhé až čtvrté výzvy. Aktualizace se týká zejména povinnosti předkládat před finální monitorovací zprávou nejprve návrh, tato povinnost bude odstraněna a příjemce bude do 20 pracovních dnů od ukončení etapy/projektu předkládat finalizovanou monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu.  


Aktualizované příručky budou po schválení řídícím orgánem IOP zaslány všem příjemcům a dále zveřejněny na internetových stránkách. Veškeré povinnosti, které vyplývají z Příruček, budou příjemcům též prezentovány na seminářích pro příjemce, které poskytovatel plánuje v prvním čtvrtletí roku 2010.