S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Chystaná aktualizace Příruček pro žadatele a příjemce pro 2., 3. a 4. výzvu

Vytvořeno: 24. 11. 2009 Poslední aktualizace: 24. 11. 2009

Poskytovatel dotace MZd připravuje aktualizaci Příruček pro žadatele a příjemce, které budou platit pro příjemce ze druhé až čtvrté výzvy. Aktualizace se týká zejména povinnosti předkládat před finální monitorovací zprávou nejprve návrh, tato povinnost bude odstraněna a příjemce bude do 20 pracovních dnů od ukončení etapy/projektu předkládat finalizovanou monitorovací zprávu včetně žádosti o platbu.  


Aktualizované příručky budou po schválení řídícím orgánem IOP zaslány všem příjemcům a dále zveřejněny na internetových stránkách. Veškeré povinnosti, které vyplývají z Příruček, budou příjemcům též prezentovány na seminářích pro příjemce, které poskytovatel plánuje v prvním čtvrtletí roku 2010.