S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Český překlad Zdravotnické kapitoly Hospodářského přehledu ČR 2018

Vytvořeno: 28. 11. 2018 Poslední aktualizace: 28. 11. 2018

 

Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo dne 5. listopadu 2018 konferenci „Představení zdravotnické kapitoly Hospodářského přehledu OECD a pozice Ministerstva zdravotnictví k jednotlivým doporučením“. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Analýza českého zdravotnictví v rámci publikace Hospodářský přehled OECD představuje jednu z nejrozsáhlejších analýz českého zdravotnictví ze strany mezinárodní organizace za poslední roky. Analýza OECD se zaměřuje na dlouhodobou udržitelnost a nákladovou efektivitu českého zdravotnictví v kontextu stárnoucí populace, přičemž vedle zhodnocení současného stavu a identifikace nejzásadnějších problémů jsou hlavními výstupy zejména doporučení OECD.

Dle zjištění OECD dosahuje zdravotní systém ČR ve srovnání s ostatními ekonomikami střední a východní Evropy dobrých výsledků a přibližuje se k průměru OECD. Očekávaná délka života se mezi roky 2005 a 2015 zvýšila o 2,6 roku na 78,7 let, což je těsně pod průměrem 80,6 let v zemích OECD. Hlavní výzvou je zajistit udržitelnost financování v kontextu stárnoucí populace. Demografický vývoj bude mít za následek nižší příjmy systému zdravotnictví a současně dojde k pravděpodobnému růstu nákladů na zdravotní péči. Výdaje na zdravotní péči ve výši 7,2 % HDP (v roce 2016) jsou relativně nízké ve srovnání s průměrem OECD 9 % HDP. Dle predikce OECD bude ČR čelit jednomu z největších nárůstů výdajů v souvislosti se stárnutím obyvatelstva na zdravotní a dlouhodobou péči k podílu HDP v nadcházejících desetiletích. Předpokládá se, že až polovina budoucích výdajů ve zdravotnictví bude spojena se stárnutím.

Český překlad zdravotnické kapitoly Hospodářského přehledu včetně všech zveřejněných prezentací z konference jsou k dispozici níže.

 

 

 

Přílohy