Certifikáty

Vytvořeno: 18. 12. 2023 Poslední aktualizace: 29. 12. 2023

Jak získat certifikát

Všechny typy certifikátů získáte po jejich vystavení na Očkovacím portálu občana nebo přímo z aplikace Tečka. V případě dotazů kontaktujte infolinku 1221.

Jak se certifikátem prokázat

Prokázání se certifikátem je možné v různých formách:

Certifikát o provedeném testu

Certifikát o provedeném testu se generuje na základě negativního výsledku antigenního nebo PCR testu provedeného zdravotnickým pracovníkem. Certifikát se negeneruje na základě samotestu zakoupeného v lékárně.

Certifikát o negativním antigenním testu je zpravidla vystaven v den odběru.

Certifikát o negativním PCR testu se generuje až po vyhodnocení odebraného vzorku laboratoří, což může trvat až 48 hodin. V případě, že certifikát není k dispozici ani po 48 hodinách, doporučujeme se obrátit na dané odběrové místo.

Tento certifikát se v tuto chvíli v ČR neuplatňuje. Může však být vyžadován v zahraničí. Aktuální podmínky pro využívání certifikátu v zahraničí naleznete buď na webových stránkách MZV nebo se informujte přímo u konzulátu daného zahraničního státu.

Certifikát o provedeném očkování

Certifikáty o provedeném očkování jsou obvykle vystaveny do několika minut po provedeném očkování, resp. po provedení záznamu o očkování do systému ISIN na očkovacím místě.

Tento certifikát se v tuto chvíli v ČR neuplatňuje. Může však být vyžadován v zahraničí. Aktuální podmínky pro využívání certifikátu v zahraničí naleznete buď na webových stránkách MZV nebo se informujte přímo u konzulátu daného zahraničního státu.

Certifikát o prodělaném onemocnění

Certifikát o prodělaném onemocnění se generuje 10. den po odběru pozitivního testu.

Certifikát není generovaný na základě antigenního testu, pokud testovaná osoba nemá příznaky covidu-19, generuje se pouze na základě:

  • PCR nebo
  • antigenního testu provedeného zdravotnickým pracovníkem, pokud má daná osoba příznaky respiračního onemocnění.

Tento certifikát se v tuto chvíli v ČR neuplatňuje. Může však být vyžadován v zahraničí. Aktuální podmínky pro využívání certifikátu v zahraničí naleznete buď na webových stránkách MZV nebo se informujte přímo u konzulátu daného zahraničního státu.

Certifikát o kontraindikacích

Certifikát o kontraindikacích je dokument, který říká, že kvůli možným zdravotním komplikacím (z pravidla je osoba alergická na nějakou ze složek vakcín) se osoba nemůže nechat očkovat proti covidu-19.
Tento certifikát se v tuto chvíli neuplatňuje a ani nebývá uznávaný v zahraničních státech.

Certifikát je k nahlédnutí v aplikaci Tečka po zápisu kontraindikace do systému ISIN ošetřujícím lékařem.