S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Čerpání dotace NLZP

Vytvořeno: 2. 10. 2009 Poslední aktualizace: 2. 10. 2009

Čerpání dotace NLZP

Na základě oznámení výsledků prvního kola výběrových řízení na obsazení rezidenčního místa uchazeči specializačního vzdělávání nelékařskými zdravotnickými pracovníky Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje zdravotnická zařízení s rezidenčním místem na následující důležité skutečnosti v souvislosti s čerpáním dotace na rezidenční místa v roce 2009.

1/ Rezidentem se stane uchazeč, který již má absolvovanou část specializačního vzdělávání.

V tomto případě bude zdravotnickému zařízení s rezidenčním místem poskytnuta dotace v souladu se vzdělávacím a finančním plánem tohoto rezidenta, a to na zbývající část specializačního vzdělávání.

2/ Rezidentem se stane uchazeč, který své specializační vzdělávání zahájí v prvním čtvrtletí 2010.

V tomto případě bude rezident vyzván vzdělávací institucí k zahájení studia v roce 2009, tak bude možné zahájení čerpání dotace v roce 2009. (Pokud specializační vzdělávání realizuje akreditovaném zařízení s rezidenčním místem  zajistí toto akreditované zařízení zároveň zahájení vzdělávání svých rezidentů v roce 2009).

3/ Rezidentem se stane uchazeč, který specializační studium zahájí v roce 2010 z toho důvodu, že mu byla započtena část specializačního vzdělávání Ministerstvem zdravotnictví.

V tomto případě je postup shodný s bodem č. 2 s tím, že čerpání dotace je na zbývající část specializačního vzdělávání.

Důležitým pravidlem pro čerpání dotace na rezidenční místa je zachování souladu vzdělávacího a finančního plánu.

Při čerpání dotace na zbývající část specializačního vzdělávání bude dotace poskytnuta na zbývající část specializačního vzdělávání po odečtení čásky z celkové výše dotace pro konkrétní obor specializačního vzdělávání podle absolvovaných hodin z celkového počtu hodin dle konkrétního vzdělávacího programu.