S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Centra vysoce specializované onkologické péče v ČR, výzva podle § 112 zákona č.372/2011 Sb. – změna ve Věstníku MZ ČR částka 5/2014 ke dni 20.8.2014

Vytvořeno: 20. 8. 2014 Poslední aktualizace: 20. 8. 2014

MZ tímto oznamuje, že v čl. 6 –  Další požadavky došlo v předposledním odstavcizáměně textu.

 

V předposledním odstavci tohoto článku je uveden nesprávný text týkající se podání žádosti, který zní:

Pokud bude žádost o udělení statutu jednoho centra předkládat více poskytovatelů zdravotních služeb, předloží

jednu společnou žádost o udělení statutu centra a doloží smlouvu o vzájemné spolupráci při poskytování zdravotních

služeb pacientům.

Tento text se zrušuje a nahrazuje správným, který zní:

Žadatel o udělení statutu centra může na základě smlouvy o spolupráci splnit podmínky požadované touto výzvou i ve spolupráci s jinými poskytovateli. Takovou smlouvu předloží žadatel v příloze své žádosti.

Zdůvodnění: v souladu se zákonem musí každý poskytovatel zdravotních služeb poslat samostatnou žádost o udělení statutu centra vysoce specializované onkologické péče.