S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Cena prevence Skupiny Pompidou

Vytvořeno: 18. 4. 2016 Poslední aktualizace: 18. 4. 2016

Cena prevence Skupiny Pompidou – výzva k účasti na mezinárodní soutěži preventivních peer programů v oblasti drogové prevence.

Cena je udělována každé dva roky projektům protidrogové prevence pro aktivní mládež. Projekty mohou podávat všechny ze 47 států Rady Evropy členských států, jakož i jiných členských států Skupiny Pompidou.
Jedná se o projekty na primární prevenci užívání návykových látek, které plně zapojují do programu mladé lidi ve věku do 25 let. Mělo by jít o projekty, které v současné době běží nebo nedávno skončily. Inovační projekty jsou vyhledávány.
V rámci soutěže budou oceněny až tři projekty. Během ceremoniálu každý obdrží sošku, diplom a € 5,000 na rozvoj projektu. Laureáti říkají, že vyhrát Cenu jim pomohlo získat větší uznání za jejich práci.

Přihlášky lze podávat do 31. července 2016 na sekretariát Pompidou Group prostřednictvím e-mailu na: pompidou.preventionprize@coe.int 

Více informací naleznete na stránkách Pompidou Group: http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/Initiatives/PreventionPrize/news/default_en.asp