Cena Makropulos 2016 – Termín pro předkládání návrhů prodloužen do 31. 8. 2016.

Vytvořeno: 22. 6. 2016 Poslední aktualizace: 22. 6. 2016

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů výroční Cenu Makropulos 2016. Cena bude udělena dne 5. října 2016 v 18:30 hod. v Národním divadle v Praze, poté bude následovat benefiční představení Ondřeje Havelky – V rytmu swingu buší srdce mé.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména lidí, kteří se  díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti.

Cena Makropulos je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice.
Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti). Cena není určena pro fyzické osoby.

Návrhy na udělení ceny mohou dle nařízení Vlády ČR č. 248 ze dne 22. srpna 2007 podávat fyzické a právnické osoby. Na Ministerstvo zdravotnictví je možno zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2016 do 31. srpna 2016. Návrh na udělení ocenění musí být podán písemně.

 

Nominace na ocenění zasílejte na adresu Ministerstva zdravotnictví, oddělení zdravotně sociálních služeb, Palackého nám. 4, Praha 2,128 01 a na obálku uvést NEOTVÍRAT.