S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Veřejné zdraví

Doporučený postup ZIKA virus

25. 2. 2016 Celý článek »

Standardní opatření k eliminaci rizika přenosu infekčních agens při poskytování zdravotní péče

15. 6. 2015 Celý článek »

Postup při sanaci studní postižených povodněmi

  Při povodních může být individuální zdroj pitné vody (studna) viditelně postižen, pokud hladina záplavové vody dosáhne zhlaví studny nebo se dokonce přes něj přelije, ale k ovlivnění kvality vody může […]

18. 3. 2014 Celý článek »

Cirkulace divokého polioviru

Cirkulace divokého polioviru ____________________________________________________________________   Jitka Částková   WHO i ECDC upozorňují na riziko šíření divokého polioviru typ 1 (WPV1) z Izraele. Od února do začátku srpna byl WPV1 detekován v 85 […]

26. 9. 2013 Celý článek »

Oznamování závažných nežádoucích ůčinků kosmetických přípravků (kosmetovigilance)

  V souladu s ustanovením článku 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, je stanovena pro odpovědné osoby a distributory povinnost neprodleně oznámit závažné […]

15. 7. 2013 Celý článek »

Seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Seznam osob pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů podle §7 odst.7 zákona č. 185/2001 Sb.

10. 3. 2011 Celý článek »

Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví

Evidence držitelů osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví

8. 3. 2011 Celý článek »

Registrace recyklačních závodů a zpracovatelů recyklovaných plastů

Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006 ukládá povinnost členským státům Evropské unie provádět úřední kontroly recyklačních závodů a zpracovatelů recyklovaných plastů. Účelem úředních kontrol je ověření, zda proces recyklace odpovídá vydanému povolení a zda je zavedený účinný systém zajišťování jakosti.

29. 10. 2010 Celý článek »

Léto a pitný režim

V souvislosti s teplým slunečným počasím, které nás nyní provází je třeba zdůraznit potřebu dostatečného příjmu tekutin.
Výrazem „pitný režim“ míníme pravidelný a zároveň dostatečný příjem vhodných tekutin.
(Dodržování pitného režimu by mělo být záležito

7. 7. 2010 Celý článek »

Metodika k vyhlášce 224/2002 Sb.

10. 3. 2010 Celý článek »