S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Veřejné zdraví

Jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol ČR 2020 – 2023

29. 6. 2020 Celý článek »

Stanovisko k provádění plošné dezinfekce prostor a ploch na veřejném prostranství

V souvislosti s šířením viru SARS-CoV-2 v České republice a s poměrně častými dotazy týkající se plošné dezinfekce prostor a ploch na veřejném prostranství vydává Ministerstvo zdravotnictví následující stanovisko zpracované ve spolupráci s Národní referenční laboratoří […]

9. 4. 2020 Celý článek »

Národních referenční laboratoře

V souladu s čl. 100 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam Národních referenčních laboratoří k 1. 1. 2020. 

6. 4. 2020 Celý článek »

Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví

Návod na začlenění požadavků na ochranu zdraví lidí do etikety přípravků na ochranu rostlin se zohledněním přílohy č.3 vyhlášky č.132/2018 Tento návod vznikl ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR se Státním […]

7. 10. 2019 Celý článek »

Jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol ČR 2019

29. 5. 2019 Celý článek »

Doporučený postup při výskytu západonilské horečky

27. 3. 2019 Celý článek »

Jednotný integrovaný víceletý vnitrostátní plán kontrol ČR 2016-2018

5. 9. 2017 Celý článek »

Informace z dokončeného cyklu auditů činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v období 2013 – 2015

Dne 1. ledna 2006 se stalo použitelným nařízení (ES) č. 882/2004, podle kterého musí být všechny dozorové orgány podrobeny auditům, jejichž cílem je prověření činnosti dozorového orgánu a identifikace případných […]

23. 5. 2017 Celý článek »

Ptačí chřipka H5N8 – diagnostika a opatření v případě podezření na humánní onemocnění

10. 1. 2017 Celý článek »

Upozornění Ministerstva zdravotnictví na nutnost posouzení rizika přenosu viru ZIKA při darování lidských tkání a buněk

Upozornění Ministerstva zdravotnictví na nutnost posouzení rizika možného přenosu viru Zika při darování lidských tkání a buněk MZ upozorňuje na informace zveřejněné na webových stránkách European Centre for Disease Prevention […]

8. 4. 2016 Celý článek »