Veřejná soutěž 2011 – 2015

Vyhlášení výsledků VES 2011 – 2015 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na léta 2011 – 2015 na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje, vyhlášené v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje MZ III.

7. 4. 2011 Celý článek »

Výsledek konečného rozhodnutí po přezkoumání závěrů Oborové komise (Hodnocení formálních náležitostí II ve VES 2011)

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje výsledky přezkoumání námitek druhého kola Hodnocení formálních náležitostí II (Oborovými komisemi) dle bodu 5.1.5. Zadávací dokumentace VES 2011 – 2015

22. 12. 2010 Celý článek »

DODATEK: Výsledky hodnocení formálních náležitostí II. Žádostí IGA MZ – OK 10/I.

Jedná se o druhou část hodnocení Žádostí Oborovou komisí 10/I -Ostatní lékařské obory I. (dle bodu 5.1.4. Zadávací dokumentace), které proběhlo dne 6. 12. 2010.

6. 12. 2010 Celý článek »

Výsledky hodnocení formálních náležitostí II. Žádostí IGA MZ

Jedná se o druhou část hodnocení Žádostí Oborovou komisí (dle bodu 5.1.4. Zadávací dokumentace).

2. 12. 2010 Celý článek »

Vypořádání námitek proti rozhodnutí Komise pro příjímání žádostí (KPŽ)

Uchazeči jejichž žádosti byly nedoporučeny k dalšímu hodnocení z formálních důvodů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji Ministerstva zdravotnictví na léta 2011 – 2015 („VES 2011“) Interní grantové agentury ministerstva zdravotnictví („IGA MZ“), podali námitky proti rozhodnutí KPŽ.

3. 11. 2010 Celý článek »

Výsledky zasedání Komise pro přijímání Žádostí

Komise pro přijímání Žádostí (dále jen „KPŽ“) posuzovala celkem 502 Žádostí (viz přiložené seznamy) s tím, že 24 z nich bylo nedoporučeno z formálních důvodů, které byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami v Zadávací dokumentaci v rámci veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ pro léta 2011 – 2015 (dále jen „ZD“ nebo „ZD 2011-2015“). KPŽ doporučila celkem 478 Žádostí k dalšímu odbornému posouzení (Hodnocení formálních náležitostí II.).

11. 10. 2010 Celý článek »

Vyhlášení nové veřejné soutěže

Ministerstvo Zdravotnictví dne 26. května 2010 vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu Interní grantové agentury MZ ČR na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2011 – 2015 v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje III.

26. 5. 2010 Celý článek »

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení programových projektů zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2011 – 2015

Bližší informace týkající se vyhlášení nové soutěže: podmínky, termíny, kontakty a jiné.

20. 5. 2010 Celý článek »