S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Veřejná soutěž 2009 – 2011

Projekty stažené z VES 2009 z důvodu financování ve VES 2008

Instrukce IGA MZ k VES 2009 – 2011

16. 3. 2009 Celý článek »

Oznámení o změně termínu vyhlášení výsledků VES 2009

VES 2009 – 2011

5. 3. 2009 Celý článek »

Informace k VES 2009-2011

Ve 40. a 41. týdnu t.r. se uskutečnila jednání všech oborových komisí, které navrhly MZ oponenty pro vypracování oponentských posudků k přijatým žádostem a doporučily k nim zpravodaje. Navržené oponenty […]

18. 11. 2008 Celý článek »

Seznam Žádostí, které byly předloženy v rozporu s  podmínkami vyhlášenými v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji – MZ II na léta 2009 – 2011

Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2009 – 2011

17. 10. 2008 Celý článek »

Projednání Žádostí na léta 2009 – 2011 Komisí pro přijímání Žádostí

Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008 – 2011:

17. 10. 2008 Celý článek »

Rozhodnutí o nepřijatých Žádostech na léta 2009-2011 na základě doporučení Komise pro přijímání Žádostí schválených ministrem zdravotnictví

Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008 – 2011:

17. 10. 2008 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypisuje jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu IGA MZ

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypisuje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře […]

17. 7. 2008 Celý článek »