Veřejná soutěž 2008 – 2011

Instrukce IGA MZ II.

VES 2008 – 2011

27. 2. 2009 Celý článek »

Poskytování účelové podpory VES 2008 – 2011

Instrukce IGA MZ Odbor VZV předkládá „Instrukci IGA MZ“, která stanovuje postup při podepisování Smluv o poskytnutí účelové podpory a převodu finančních prostředků na účet příjemců. Pokud bude příjemce požadovat […]

8. 12. 2008 Celý článek »

Vyhlášení výsledků VES 2008 – 2011 na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví předkládá výsledek jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje vyhlášený v Resortním programu výzkumu a vývoje MZ na léta 2008 – […]

19. 11. 2008 Celý článek »

Jednostupňová veřejná soutěž o účelovou podporu IGA MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášení Resortní porgram výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008 – 2011

Seznam Žádostí, které byly předloženy v rozporu s podmíkami vyhlášenými v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji – MZ II na léta 2008 – 2011

22. 4. 2008 Celý článek »

Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008-2011

Vláda ČR na svém zasedání 12. 12. 2007 projednala a schválila Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008-2011.

4. 1. 2008 Celý článek »

Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008 – 2011

Vláda ČR na svém zasedání 12.12.2007 projednala a schválila usnesením č. 1388 Resortní program výzkumu a vývoje MZ II na léta 2008 – 2011

4. 1. 2008 Celý článek »

Zadávací dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na Resortní program výzkumu a vývoje – MZ II na léta 2008 – 2011

4. 1. 2008 Celý článek »