S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Institucionální podpora

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2022 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – II. DOPLATEK

S odvoláním na dopis č. j. MZDR 11695/2022-1/VLP ze dne 11. dubna 2022 si Vás dovolujeme informovat o způsobu výpočtu doplatku institucionální podpory (dále jen „IPO“) na rok 2022. Pro rekapitulaci […]

31. 5. 2022 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2022 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o […]

13. 4. 2022 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví: do 31. ledna 2022 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Ing. Jana Hejnová, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí […]

14. 12. 2021 Celý článek »

Metodika hodnocení výzkumných organizací v rezortu Ministerstva zdravotnictví

Metodika hodnocení výzkumných organizací v rezortu Ministerstva zdravotnictví Metodika stanovuje rozsah, podmínky a kritéria hodnocení výzkumných organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“), kterým MZ poskytuje institucionální podporu (dále jen „IP“) […]

9. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2021 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o […]

19. 2. 2021 Celý článek »

Finanční vypořádání institucionální podpory za rok 2020, Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví: do 31. ledna 2021 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha […]

17. 12. 2020 Celý článek »

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných […]

25. 3. 2020 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2020 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

Na základě doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla vypočtena institucionální podpora na rok 2020

26. 2. 2020 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na institucionální podporu

20. 12. 2019 Celý článek »

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

15. 3. 2019 Celý článek »