S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Institucionální podpora

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných […]

25. 3. 2020 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2020 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

Na základě doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla vypočtena institucionální podpora na rok 2020

26. 2. 2020 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na institucionální podporu

20. 12. 2019 Celý článek »

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

15. 3. 2019 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019

Na základě doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla vypočtena institucionální podpora na rok 2019 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

29. 1. 2019 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na institucionální podporu

12. 12. 2018 Celý článek »

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací […]

9. 4. 2018 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2018

Na základě doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla vypočtena institucionální podpora na rok 2018.

9. 3. 2018 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2017

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví na institucionální podporu

18. 12. 2017 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2016

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy k čerpání Institucionální podpory za rok 2016 a zároveň pokyny a podklady pro vypořádání se státním rozpočtem pro tuto oblast.

9. 12. 2016 Celý článek »