S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Institucionální podpora

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2021

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví: do 31. ledna 2022 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, Ing. Jana Hejnová, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí […]

14. 12. 2021 Celý článek »

Metodika hodnocení výzkumných organizací v rezortu Ministerstva zdravotnictví

Metodika hodnocení výzkumných organizací v rezortu Ministerstva zdravotnictví Metodika stanovuje rozsah, podmínky a kritéria hodnocení výzkumných organizací zřízených Ministerstvem zdravotnictví (dále jen „MZ“), kterým MZ poskytuje institucionální podporu (dále jen „IP“) […]

9. 12. 2021 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2021 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) poskytuje na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o […]

19. 2. 2021 Celý článek »

Finanční vypořádání institucionální podpory za rok 2020, Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy

Termín pro předání podkladů Ministerstvu zdravotnictví: do 31. ledna 2021 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, oddělení vědy, výzkumu a dotací na vzdělávání (VLP/1), Palackého náměstí č. 4, 128 01 Praha […]

17. 12. 2020 Celý článek »

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných […]

25. 3. 2020 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2020 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

Na základě doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla vypočtena institucionální podpora na rok 2020

26. 2. 2020 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2019

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na institucionální podporu

20. 12. 2019 Celý článek »

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019
na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

15. 3. 2019 Celý článek »

Výzva k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019

Na základě doporučení Komise pro institucionální podporu a rozhodnutí pana ministra byla vypočtena institucionální podpora na rok 2019 na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků

29. 1. 2019 Celý článek »

Pokyny pro vypracování Průběžné zprávy (institucionální podpora) a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR na institucionální podporu

12. 12. 2018 Celý článek »