S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktuality

Pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2021 – projekty AZV

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro vyúčtování a finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2021 – účelová podpora na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Projekty mají označení […]

14. 12. 2021 Celý článek »

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2021

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2021. Jedná se o nekončící projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v […]

3. 12. 2021 Celý článek »

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2021

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv o řešení programových projektů za rok 2021. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015, […]

2. 12. 2021 Celý článek »

Změna Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 – rozšíření o Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Vláda ČR schválila změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Program byl rozšířen o veřejnou soutěž pro projekty řešící dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči […]

23. 9. 2021 Celý článek »

Prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 o 1 rok

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 23. srpna 2021 č. 738 prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (kód NV) o 1 rok bez […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků do 31. 10. 2021, viz Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků | Výzkum a vývoj v ČR […]

4. 8. 2021 Celý článek »

Opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2021 z důvodu epidemie COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce účelové podpory o opatřeních ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2021 z důvodu epidemie COVID-19. Ve snaze o zlepšení situace pro řešitelské kolektivy […]

27. 5. 2021 Celý článek »

PRÁCE V ISVP A UPŘESNĚNÍ NĚKTERÝCH POŽADAVKŮ V RÁMCI NOVÉ SOUTĚŽE VES 2022/J

Prosím prostudujte si Obecné doporučení při práci v ISVP a změny ve vyplňování návrhu projektu v ISVP.   Náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (investiční náklady projektu): Pořízení majetku prosím […]

21. 5. 2021 Celý článek »

Výzva k zasílání nominací do panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do odborných hodnotících panelů (dále jen „panely“) Agentury pro zdravotnický výzkum ČR  (dále jen „AZV“), která je organizační […]

12. 5. 2021 Celý článek »

INFORMACE PRO VŠECHNY NAVRHOVATELE A SPOLUNAVRHOVATELE – PODMÍNKA PRO DALŠÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH VYHLAŠOVANÉ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, že podmínkou pro další veřejné soutěže ve výzkumu bude povinnost uvádět v návrhu projektu tzv. „ORCID iD“ u navrhovatele a spolunavrhovatele. Dovolujeme si upozornit všechny navrhovatele a […]

7. 5. 2021 Celý článek »