S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Aktuality

Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků od 26. 9. do 15. 11. 2022, viz Výzva k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle Metodiky 2017+ […]

12. 8. 2022 Celý článek »

Důležité upozornění pro příjemce účelové podpory – přechod na el. podepisování smluv a dodatků

Dovolujeme si upozornit příjemce účelové podpory, že v rámci postupujícího procesu digitalizace a pro zjednodušení administrativních úkonů, Ministerstvo zdravotnictví postupně přejde na elektronické podepisování smluv a dodatků ke smlouvám o řešení […]

25. 5. 2022 Celý článek »

Důležité upozornění pro řešitele, jejichž návrh projektu odpovídá klinickému hodnocení léčivých přípravků

Dne 31. ledna 2022 vstoupilo v platnost nařízení o klinických hodnoceních (nařízení (EU) č. 536/2014), které harmonizuje postupy předkládání, hodnocení a dohledu v oblasti klinických hodnocení v EU prostřednictvím informačního systému pro klinická hodnocení (CTIS). […]

20. 5. 2022 Celý článek »

Předávání dat do IS VaVaI v roce 2022

Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, […]

3. 3. 2022 Celý článek »

Pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2021 – projekty AZV

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro vyúčtování a finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2021 – účelová podpora na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Projekty mají označení […]

14. 12. 2021 Celý článek »

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2021

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2021. Jedná se o nekončící projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v […]

3. 12. 2021 Celý článek »

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2021

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv o řešení programových projektů za rok 2021. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015, […]

2. 12. 2021 Celý článek »

Změna Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026 – rozšíření o Podprogram 3: Dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči v ČR

Vláda ČR schválila změnu Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 – 2026. Program byl rozšířen o veřejnou soutěž pro projekty řešící dopady pandemie covid-19 na zdravotní péči […]

23. 9. 2021 Celý článek »

Prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 o 1 rok

Vláda ČR schválila svým usnesením ze dne 23. srpna 2021 č. 738 prodloužení Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022 (kód NV) o 1 rok bez […]

30. 8. 2021 Celý článek »

Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků do 31. 10. 2021, viz Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků | Výzkum a vývoj v ČR […]

4. 8. 2021 Celý článek »