S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Aktuality

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2020

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv o řešení programových projektů za rok 2020. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015, […]

20. 11. 2020 Celý článek »

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2020

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2020. Jedná se o nekončící projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES […]

20. 11. 2020 Celý článek »

Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků do 15. 10. 2020, viz http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=915507. Sběr dat o vybraných výsledcích výzkumných organizací probírá pomocí aplikace pro sběr vybraných výsledků, která […]

26. 8. 2020 Celý článek »

Opatření Ministerstva zdravotnictví ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020 z důvodu epidemie COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce účelové podpory o opatřeních ve věci způsobilých nákladů v běžících projektech v roce 2020 z důvodu epidemie COVID-19.

22. 4. 2020 Celý článek »

Ministerstvo zdravotnictví informuje příjemce podpory na výzkum o termínech předávání dat do IS VaVaI v roce 2020

Podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, […]

31. 3. 2020 Celý článek »

Zrušení pracovního setkání příjemců účelové podpory s představiteli Ministerstva zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Zrušení pracovního setkání příjemců účelové podpory s představiteli Ministerstva zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

10. 3. 2020 Celý článek »

Pracovní setkání příjemců účelové podpory s představiteli Ministerstva zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Pozvánka na pracovní setkání příjemců účelové podpory s představiteli Ministerstva zdravotnictví a Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

29. 1. 2020 Celý článek »

Pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2019 – projekty AZV

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2019 – účelová podpora Ministerstva zdravotnictví České republiky na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

20. 12. 2019 Celý článek »

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2019

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv o řešení programových projektů za rok 2019. Jedná se o nekončící projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015, VES 2016, VES 2017, VES 2018 a VES 2019

18. 11. 2019 Celý článek »

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv za rok 2019

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv o řešení programových projektů za rok 2019. Jedná se o projekty administrované Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR (AZV), které byly přijaty k podpoře v rámci VES 2015 a VES 2016 a končí své řešení k 31. 12. 2019.

18. 11. 2019 Celý článek »