Aktuality

Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků od 4. 9. do 31. 10. 2023, viz Výzva k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle Metodiky 2017+ […]

17. 8. 2023 Celý článek »

Výzva k zasílání nominací do panelů Agentury pro zdravotnický výzkum ČR

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do odborných hodnotících panelů (dále jen „panely“) Agentury pro zdravotnický výzkum ČR  (dále jen „AZV“), která je organizační […]

30. 5. 2023 Celý článek »

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2024 – 2027

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 16. 5. 2023 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících […]

16. 5. 2023 Celý článek »

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030 (kód „NW“)

Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dne 22. března 2023 schválila Vláda ČR svým usnesením č. 199 „Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2024 – 2030“ (dále jen „Program“), čímž […]

27. 3. 2023 Celý článek »

Pokyny k vyúčtování a finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací ze státního rozpočtu za rok 2022 – projekty AZV

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro vyúčtování a finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2022 – účelová podpora na projekty Agentury pro zdravotnický výzkum ČR (AZV). Projekty mají označení […]

9. 12. 2022 Celý článek »

Pokyny k vypracování Závěrečných zpráv (VES 2017, VES 2018, VES 2019) za rok 2022

U projektů, které končí své řešení k 31. 12. 2022, předkládá řešitel „Závěrečnou zprávu o řešení projektu“, kde doloží všechny skutečnosti, které jsou poskytovatelem podpory požadovány.   Pokyny k vyplnění […]

2. 12. 2022 Celý článek »

Pokyny k vypracování Dílčích zpráv za rok 2022

Projekty, jejichž řešení bylo schváleno na delší dobu než 1 rok, jsou každý rok hodnoceny prostřednictvím odborných poradních orgánů (panely nebo u VES COVID komise) Agentury pro zdravotnický výzkum ČR […]

2. 12. 2022 Celý článek »

Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků od 26. 9. do 15. 11. 2022, viz Výzva k přihlašování vybraných výsledků do hodnocení v Modulu 1 podle Metodiky 2017+ […]

12. 8. 2022 Celý článek »

Důležité upozornění pro příjemce účelové podpory – přechod na el. podepisování smluv a dodatků

Dovolujeme si upozornit příjemce účelové podpory, že v rámci postupujícího procesu digitalizace a pro zjednodušení administrativních úkonů, Ministerstvo zdravotnictví postupně přejde na elektronické podepisování smluv a dodatků ke smlouvám o řešení […]

25. 5. 2022 Celý článek »

Důležité upozornění pro řešitele, jejichž návrh projektu odpovídá klinickému hodnocení léčivých přípravků

Dne 31. ledna 2022 vstoupilo v platnost nařízení o klinických hodnoceních (nařízení (EU) č. 536/2014), které harmonizuje postupy předkládání, hodnocení a dohledu v oblasti klinických hodnocení v EU prostřednictvím informačního systému pro klinická hodnocení (CTIS). […]

20. 5. 2022 Celý článek »