S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Lékaři, kteří získali kvalifikaci na území jiného členského státu EU

Uznání způsobilosti získané v jiném členském státě EU  k výkonu zdravotnického povolání v České republice k soustavnému výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta (tzv. osoba usazená)

  Uznání způsobilosti získané v jiném členském státě EU  k výkonu zdravotnického povolání v České republice k soustavnému výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta (tzv. osoba usazená)   Uznání způsobilosti k výkonu […]

1. 7. 2010 Celý článek »

Uznání způsobilosti k dočasnému nebo příležitostnému výkonu zdravotnického povolání v České republice

Uchazeč může v České republice vykonávat zdravotnické povolání jako hostující osoba nebo jako usazená osoba. Hostující osobou se rozumí uchazeč, který je usazen na území jiného členského státu než České […]

1. 7. 2010 Celý článek »

Co je odborná způsobilost a specializovaná způsobilost?

Odborná způsobilost opravňuje k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky jako lékař, zubní lékař a farmaceut pod odborným dohledem. Specializovaná způsobilost opravňuje lékaře, zubního lékaře a farmaceuta k samostatnému výkonu povolání na území České republiky bez odborného dohledu.

22. 2. 2008 Celý článek »