S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Lékaři, kteří získali kvalifikaci na území jiného členského státu EU

Uznání způsobilosti získané v jiném členském státě EU  k výkonu zdravotnického povolání v České republice k soustavnému výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta (tzv. osoba usazená)

  Uznání způsobilosti získané v jiném členském státě EU  k výkonu zdravotnického povolání v České republice k soustavnému výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta (tzv. osoba usazená)   Uznání způsobilosti k výkonu […]

1. 7. 2010 Celý článek »

Uznání způsobilosti k dočasnému nebo příležitostnému výkonu zdravotnického povolání v České republice

Uchazeč může v České republice vykonávat zdravotnické povolání jako hostující osoba nebo jako usazená osoba. Hostující osobou se rozumí uchazeč, který je usazen na území jiného členského státu než České […]

1. 7. 2010 Celý článek »

Co je odborná způsobilost a specializovaná způsobilost?

Odborná způsobilost opravňuje k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta na území České republiky jako lékař, zubní lékař a farmaceut pod odborným dohledem. Specializovaná způsobilost opravňuje lékaře, zubního lékaře a farmaceuta k samostatnému výkonu povolání na území České republiky bez odborného dohledu.

22. 2. 2008 Celý článek »