S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU

Informace o uznávání lékařských povolání zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Informace o uznávání lékařských povolání zdravotnických pracovníků pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Ministerstvo vnitra uděluje státním příslušníkům Ukrajiny hledajícím v České republice útočiště před válkou dočasnou ochranu, podrobné informace jsou dostupné zde. Všichni držitelé dočasné ochrany jsou pro účely zaměstnanosti považováni za […]

7. 4. 2022 Celý článek »

Informace pro cizince o uznávání lékařských povolání zdravotnických pracovníků v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Informace pro cizince o uznávání lékařských povolání zdravotnických pracovníků v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor vědy a lékařských povolání tímto sděluje, že proces uznávání kvalifikací získaných v zemích mimo EU není nadále nijak omezen. Všechny žádosti jsou vyřizovány ve standartních lhůtách. K dokladu […]

7. 4. 2022 Celý článek »

Informace k Pilotnímu projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a z Indie“

Aktualizace informací a žádostí k projektu Ukrajina a Indie

2. 3. 2017 Celý článek »

Aprobační zkoušky

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje veškeré informace o aprobační zkoušce.

29. 1. 2015 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na území ČR bez uznání způsobilosti za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností

Ministerstvo zdravotnictví může bez uznání způsobilosti podle § 34 na základě žádosti a po prokázání zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti vydat rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe lékaře, zubního lékaře […]

23. 2. 2008 Celý článek »

Uznávání kvalifikací

pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří vystudovali v jiném než členském státě EU, státě Dohody o Evropském hospodářském společenství nebo ve Švýcarské konfederaci.

23. 2. 2008 Celý článek »