S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Uznávání kvalifikací lékařských pracovníků, kteří získali vzdělání mimo státy EU

Informace k Pilotnímu projektu „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a z Indie“

Aktualizace informací a žádostí k projektu Ukrajina a Indie

2. 3. 2017 Celý článek »

Aprobační zkoušky

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje veškeré informace o aprobační zkoušce.

29. 1. 2015 Celý článek »

Uznávání kvalifikací

pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří vystudovali v jiném než členském státě EU, státě Dohody o Evropském hospodářském společenství nebo ve Švýcarské konfederaci.

23. 2. 2008 Celý článek »

Povolení k výkonu odborné praxe na území ČR bez uznání způsobilosti za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností

Ministerstvo zdravotnictví může bez uznání způsobilosti podle § 34 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře […]

23. 2. 2008 Celý článek »