Práce v ČR

Žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta na území ČR dle § 35

Absolventi akreditovaných zdravotnických studijních programů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyce než českém, jsou odborně způsobilí k výkonu zdravotnického povolání. Na území České republiky mohou vykonávat […]

10. 8. 2023 Celý článek »

Vzory žádostí

Vzory žádostí podle ustanovení § 7, § 11, § 44 a § 44 odst. 7

1. 9. 2010 Celý článek »

Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání zubního lékaře

Zubní lékař může po získání odborné způsobilosti samostatně vykonávat (bez prokazování praxe) povolání zubního lékaře, tzn. preventivní, protetickou, diagnostickou, léčebnou, dispenzární, vzdělávací, výzkumnou, vývojovou, revizní a posudkovou činnost v oblasti […]

5. 5. 2010 Celý článek »

Žádost o vydání Certifikátu o absolvování základního kmene podle § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

Certifikát o absolvování základního kmene podle §4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.

11. 8. 2009 Celý článek »

Lhůta pro podání žádosti o specializovanou způsobilost (podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb.)

Žádost o specializovanou způsobilost k výkonu povolání lékaře je možné podávat i po datu 2.4.2009, ale do 2.4.2009 musí být doplněna odborná praxe podle příslušného vzdělávacího programu u lékařů s […]

5. 2. 2009 Celý článek »

Co je specializovaná způsobilost?

Podle ustanovení § 5 odst. 1, (resp. § 8 odst. 1, resp. § 11 odst. 1) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, lze spec

22. 2. 2008 Celý článek »

Jak lze získat specializovanou způsobilost?

Specializovanou způsobilost lze získat: 1) úspěšným vykonáním atestační zkoušky (dle §§ 19 – 21 zákona č. 95/2004Sb.), 2) podle § 44 zákona č. 95/2004 Sb., 3) podle Čl. II zákona č. 346/2011 Sb.

22. 2. 2008 Celý článek »

Co je nutné doložit?

Žádosti a doklady nutné k posouzení splnění podmínek k získání specializované způsobilosti v příslušném oboru.

22. 2. 2008 Celý článek »

Tabulky přehledu praxe a výkonů

Uvedené soubory ke stažení jsou pouze dodatky ke specializačnímu indexu a logbooku.

22. 2. 2008 Celý článek »