S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

RM 2022

Druhé kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2022 v Programu č. 2

Seznam vyhlášených výběrových řízení bude Ministerstvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení druhého kola. Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb, kteří oznámili druhé kolo výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví, mají […]

30. 9. 2022 Celý článek »

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č.186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta […]

1. 8. 2022 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2022 v Programu č. 2

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

29. 7. 2022 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení – RM 2022

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria […]

1. 7. 2022 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta […]

1. 7. 2022 Celý článek »

Vypořádání námitek proti vyloučení pro formální nedostatky RM 2022

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádosti pro formální nedostatky lékařské obory 2022. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky […]

29. 4. 2022 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2022

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu […]

8. 4. 2022 Celý článek »

Informace pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví informuje žadatele o dotaci, že přílohu k žádosti „Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly […]

18. 2. 2022 Celý článek »

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2022 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2022 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje v souladu s ustanovením § 21a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění […]

15. 12. 2021 Celý článek »