S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

RM 2021

Oznámení vybraného rezidenta Ministerstvu zdravotnictví

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č.186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta […]

27. 7. 2021 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2021 v Programu č. 2

Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí […]

9. 7. 2021 Celý článek »

Informace k výběrovému řízení – RM 2021

Vyhlašovatel výběrového řízení je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria […]

25. 6. 2021 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2021

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta […]

23. 6. 2021 Celý článek »

Aktualizace počtu vyhlášených rezidenčních míst pro vybrané specializační obory lékařů 2021

AKTUALIZACE K 31. 5. 2021 Z rozhodnutí ministra zdravotnictví se navyšuje počet rezidentů v oboru všeobecné praktické lékařství ze 100 na 108, v oboru pediatrie ze 100 na 101, v […]

20. 5. 2021 Celý článek »

Vypořádání námitek rezidenční místa 2021 – lékařské obory

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádosti pro formální nedostatky lékařské obory 2021. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky […]

29. 4. 2021 Celý článek »

Seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky RM 2021

Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2021 dle zákona č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu […]

16. 4. 2021 Celý článek »

Výzva a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2021 a formuláře žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2021 – OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ

UPOZORNĚNÍ – posun termínů souvisejících s hodnocením formálních náležitostí Žádostí o rezidenční místo, dotační program č. 2 V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví aktualizaci Metodiky pro žadatele a výzvy k podání […]

18. 12. 2020 Celý článek »