S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

RM 2013

Průběžná zpráva za rok 2013, Závěrečná zpráva

Příjemci dotace mají povinnost dokládat vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy v rámci dotačních programů MZ ČR „Rezidenční místa“

31. 12. 2013 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – Rezidenční místa pro rok 2013

Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání dotace na formuláři „Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu“ a současně zaslat avízo odboru VLP MZ.

30. 12. 2013 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 2 ve druhém kole výběrového řízení

15. 8. 2013 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 3 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 3 ve druhém kole výběrového řízení

6. 8. 2013 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 2

  Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. a § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 […]

16. 7. 2013 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 3.

  Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 21b) odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. a § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. vyhlásit […]

16. 7. 2013 Celý článek »

DŮLEŽITÉ: Způsob, jak oznámit Ministerstvu zdravotnictví vybraného rezidenta

Poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem předá seznam vybraných uchazečů o rezidenční místo Ministerstvu zdravotnictví.

2. 7. 2013 Celý článek »

DŮLEŽITÉ: Informace k výběrovému řízení

Vyhlašovatel výběrového řízení (dále jen „ Vyhlašovatel“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční […]

2. 7. 2013 Celý článek »

Informace pro uchazeče o rezidenční místo 2013

  Uchazeč o rezidenční místo (dále jen „ Uchazeč“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na […]

2. 7. 2013 Celý článek »

Projekt č. 3 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., zveřejňuje seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místa pro rok 2013 v projektu č. 3.

28. 6. 2013 Celý článek »