RM 2012

Informace pro uchazeče o rezidenční místo 2012

Bližší informace k Metodice dotačního řízení na rezidenční místa platné pro rok 2012.

10. 2. 2012 Celý článek »

Metodika RM 2012

  Ministerstvo zdravotnictví ČR zmocněné ustanovením § 21a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního […]

13. 1. 2012 Celý článek »