S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

RM 2010

Finanční vypořádání neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 2010

Bližší informace pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010

28. 12. 2010 Celý článek »

Žádost o schválení změny v rámci dotačního programu Rezidenční místa

Příjemci dotace mají povinnost hlásit změny, které nastaly v rámci dotačního programu MZ ČR „Rezidenční místa“

6. 12. 2010 Celý článek »

Rezidenční místa: Průběžná zpráva za rok 2010, Závěrečná zpráva

Průběžná zpráva za rok 2010 a Závěrečná zpráva k projektům realizovaným v rámci dotačního programu Rezidenční místa

6. 12. 2010 Celý článek »

První část šablon vzdělávácích programů pro rezidenční místa pro rok 2010 – Nelékaři

Šablony vzdělávacích programů pro dotační program Rezidenční místa 2010 – Nelékaři Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje první část šablon vzdělávacích programů pro jednotlivé nelékařské obory v dotačním programu Rezidenční místa 2010. Šablona slouží […]

24. 9. 2010 Celý článek »

Opatření MZ ČR v souvislosti se zajištěním uskutečňování dotačního programu Rezidenční místa 2010

K zajištění realizace dotačního programu Rezidenční místa pro rok 2010 – Projekt č. 2 – Specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, ministerstvo zdravotnictví vzhledem k nabytí účinnosti nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (dále jen „nařízení vlády č. 31/2010 Sb.“), vydává toto opatření.

20. 7. 2010 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 2 – specializační vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2010 v projektu č. 2 ve druhém kole výběrového řízení

14. 7. 2010 Celý článek »

Druhé kolo výběrového řízení pro projekt č. 1 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2010 v projektu č. 1 ve druhém kole výběrového řízení

14. 7. 2010 Celý článek »

Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi v rámci programu rezidenční místa v projektu č. 2 – nelékařská zdravotnická povolání

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) na základě častých dotazů odborné veřejnosti zveřejňuje nejčastěji kladené otázky v rámci programu rezidenčních míst pro nelékařská zdravotnická povolání.

2. 7. 2010 Celý článek »

DŮLEŽITÉ: Způsob jak oznámit Ministerstvu zdravotnictví vybraného rezidenta

Vyhlašovatel výběrového řízení (dále jen „Vyhlašovatel“) je povinen řídit se vyhláškou č. 186/2009 Sb., která upravuje postup při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběh výběrového řízení na rezidenční místo a základní kritéria výběru rezidenta (dále jen „vyhláška č. 186/2009 Sb.“) a dále zákonem č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotnické zařízení má povinnost dle § 7 vyhlášky č. 186/2009 Sb. předat seznam vybraných rezidentů neprodleně po skončení výběrového řízení.

29. 6. 2010 Celý článek »

Seznam náhradních zdravotnických zařízení, kterým bylo přiděleno rezidenční místo pro rok 2010

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo k 27.5.2010 seznam úspěšných žadatelů o rezidenční místo pro rok 2010. Povinností zdravotnického zařízení bylo do 14ti dnů (tj. do 10.6.2010) ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace […]

18. 6. 2010 Celý článek »