S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD pro rok 2018

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy.

28. 12. 2018 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání

19. 12. 2018 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na podporu specializačního vzdělávání lékařů na  pracovištích Praktického lékařství pro děti a dorost (dále jen „PLDD“)

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 20. 9. 2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD včetně Metodiky dotačního řízení, která […]

3. 12. 2018 Celý článek »

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích Praktického lékařství pro děti a dorost (dále jen „PLDD“) Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy […]

20. 9. 2018 Celý článek »