Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD pro rok 2018

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy.

28. 12. 2018 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání

19. 12. 2018 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na podporu specializačního vzdělávání lékařů na  pracovištích Praktického lékařství pro děti a dorost (dále jen „PLDD“)

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 20. 9. 2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD včetně Metodiky dotačního řízení, která […]

3. 12. 2018 Celý článek »

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích PLDD

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů na pracovištích Praktického lékařství pro děti a dorost (dále jen „PLDD“) Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy […]

20. 9. 2018 Celý článek »