Dotační program Podpora specializačního vzdělávání v oboru pediatrie 2018

Průběžná zpráva za rok 2018, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy.

28. 12. 2018 Celý článek »

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje pokyny pro finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu na specializační vzdělávání

19. 12. 2018 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie

  Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 20. 9. 2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie včetně Metodiky dotačního řízení, která […]

3. 12. 2018 Celý článek »

Dotační program Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie Ministerstvo zdravotnictví, odbor vědy a lékařských povolání, vyhlašuje v souladu se zákonem č. […]

20. 9. 2018 Celý článek »