Dotace na podporu specializačního vzdělávání v oboru pediatrie 2019

Finanční vypořádání neinvestičních dotací ze státního rozpočtu – Rezidenční místa a další dotační programy pro rok 2019

Pro všechny typy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2017 Sb. o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a […]

20. 12. 2019 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2019, Závěrečná zpráva – ostatní dotační programy

Příjemci dotace mají povinnost dokládat v rámci dotačních programů Ministerstva zdravotnictví ČR vyplněné formuláře Průběžné a Závěrečné zprávy,

20. 12. 2019 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie – II.

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu ČR na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie – II. a Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na podporu specializačního vzdělávání lékařů v oboru Pediatrie II.

19. 7. 2019 Celý článek »