S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Aktuální mimořádná a ochranná opatření ke covid-19

Zrušení mimořádného opatření ze dne 5. 8. 2020, kterým se reguluje předepisování a výdej léčivého přípravku PLAQUENIL, s účinností od 4. 1. 2021

Vyvěšeno dne: 24. 11. 2020

24. 11. 2020 Celý článek »

Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče s účinností od 24. 11. 2020

23. 11. 2020 Celý článek »

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 24. 11. 2020

23. 11. 2020 Celý článek »

Mimořádné opatření – nařízení zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s účinností od 23. 11. 2020

20. 11. 2020 Celý článek »

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 21. 11. 2020

20. 11. 2020 Celý článek »

Mimořádné opatření – antigenní testování – zaměstnanci, s účinností od 21. 11. 2020

20. 11. 2020 Celý článek »

Mimořádné opatření – antigenní testování – klienti, s účinností od 21. 11. 2020

20. 11. 2020 Celý článek »

Mimořádné opatření – antigenní testování – sociální služby, týdenní stacionáře, s účinností od 21. 11. 2020

20. 11. 2020 Celý článek »

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 23. 11. 2020

20. 11. 2020 Celý článek »

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 17. 11. 2020 do odvolání

16. 11. 2020 Celý článek »