2023

Žádost o informace ze dne 3.6.2023

stomatolog ve městě Blatná 

7. 6. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 10. 5. 2023

organizace zřízené ministerstvem

7. 6. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 28. 5. 2023

na základě jakého právního předpisu nebo podzákonné normy je automaticky změněn tzv. registrující poskytovatel zdravotní péče při přijetí do vazební věznice

2. 6. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 16. 5. 2023

stížnosti evidované MZ

2. 6. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 12. 5. 2023

konference MZ konaná ve dnech 21. a 22. listopadu 2022 v Praze

26. 5. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 6. 5. 2023

zadání písemné části aprobační zkoušky

26. 5. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 25. 3. 2023

podklady, které dostala vláda k jednání o novele 272/2011 Sb.

26. 5. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 11. 5. 2023

harmonizovaná norma ČSN ISO 15189, která udává standardy kvality pro práci klinických laboratoří

19. 5. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 17. 5. 2023

seznam ministerstvem autorizovaných osob, které jsou držiteli “Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví “ podle §19, odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na […]

19. 5. 2023 Celý článek »

Žádost o informace ze dne 6. 5. 2023

smlouvy o nákupu vakcín proti Covid 19

17. 5. 2023 Celý článek »