S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

2021

734/2021 Jsme dva důchodci, dva dědové, narodila se nám vnučka- miminko. Jeden z nás je očkován a druhý odmítá očkování a ani neprodělal covid. Oba přicházíme do styku s miminkem. Hrozí nějaké nebezpečí pro miminko?

14. 10. 2021 Celý článek »

733/2021 poskytnutí následujících informací souvisejících s výběrem nového ředitele Národního ústavu duševního zdraví, státní příspěvkové organizace, konkrétně pak: 1) Výzvu k zasílání přihlášek do výběrového řízení, způsob a datum jejího zveřejnění či rozeslání; 2) Hodnotící kritéria uchazečů a přehled jejich změn v průběhu výběrového řízení; 3) Seznam členů výběrové komise; 4) Záznam, protokol nebo jiný obdobný dokument zachycující průběh jednání výběrové komise; 5) Výsledky jednotlivých uchazečů výběrového řízení s uvedením jejich jména.

14. 10. 2021 Celý článek »

732/2021 1. V jakém časovém období platila ministerská výjimka pro provozování ventilátorů CoroVent, který byl vyvinut na ČVUT? 2. Je možné ventilátory používat i bez dané výjimky? 3. Pokud výjimka už v současné době neplatí, připravuje ministerstvo zdravotnictví nějakou jinou legislativní změnu, díky které bude možné ventilátory CoroVent v nemocnicích používat? Pokud ano, napište prosím, jakou konkrétně.

14. 10. 2021 Celý článek »

731/2021 V bytě matky, kde bydlíme a jsou hlášeny děti (k úhradám nákladů – zejména odvoz odpadů) je odstávka teplé vody – celkem 14 dní. Do bytu otce (mě) děti výbor SVJ odmítá pustit (odmítá vydat čipy ke vstupu do domu) – bez toho, aby děti platili odvoz odpadu i v tomto bytě (což je protizákonné a řeším roky u soudu – ale bude to trvat ještě další roky). Policie ČR je nečinná – nepomohla nám ani v případě nouzového stavu a on-line výuky – kdy by děti tuto výuku mohly absolvovat v bytě otce – ale nebyly vpuštěny do domu. Tak ani v případě toho, že chceme přístup dětí do domu, aby se mohly samostatně umýt alespoň jednou denně teplou vodou v domě coronaviru – nám Policie ČR nepomohla.) a jak se chovat v době coronavirové situace při absenci teplé vody – co je bezpečné a co již ne (zejména děti).

14. 10. 2021 Celý článek »

730/2021 sdělení, zda a kde je dostupná zpráva z hodnotících návštěv psychiatrických nemocnic, které probíhaly v letech 2017 a 2018 prostřednictvím nástroje WHO Quality Rights Toolkit

14. 10. 2021 Celý článek »

729/2021 Z jakých zdrojů pan ministr vycházel, když uvedl, že „Vakcína pro nejmenší děti určitě nebude?“ a další dotazy

14. 10. 2021 Celý článek »

727/2021 1. Jaká z vakcín proti nemoci Covid-19, které jsou k 13. 6. 2021 podávány občanům a pacientům v ČR zaručuje 100% ochranu před onemocněním Covid- 19. Tímto je myšleno, že pacient neonemocní ani těžkým, ani lehkým ani bezpříznakovým průběhem – tedy vůbec. 2. Jaká z vakcín proti nemoci Covid-19, které jsou k 13. 6. 2021 podávány občanům a pacientům v ČR zaručuje 100% ochranu před šířením nemoci očkovaným. Tímto je myšleno, že očkovaný v žádném případě nemoc neroznáší dále

14. 10. 2021 Celý článek »

726/2021 1)Jak je možné získat vízum z Ruské Federace do České republiky pro babičku, která chce přijet navštívit svého vnuka, kterému jsou 2 roky. Babička má Ruské občanství a trvale žije v Ruské federaci. Vnuk má Ruské a České občanství a trvale žije v České republice. 2)Jak je možné že Česká republika již déle než rok NEUMOŽŇUJE babičce navštívit svého 2letého vnuka, který trvale žije v České republice. 3)Jestli si Česká republika uvědomuje že její současná protiepidemická opatření hrubě porušují základní lidské právo babičky navštívit svého vnuka a strávit s ním čas dospívání. 4)Jak je možné udělat pozvání pro babičku, když Česká republika pozvání nevydává? 5) Jak je možné, že Český konzulát v Rusku babičce oznámil, že žádné doklady k vyřízení žádosti o udělení víza ani nepřijme?

14. 10. 2021 Celý článek »

725/2021 Odlétám v nejbližší době pracovně do zahraničí – do Indonésie a chci si jen ověřit, že jako plně očkovaný začátkem května – Johnson and Johnson, nemusím být po návratu 5 dní v karanténě.

14. 10. 2021 Celý článek »

723/2021 Informace č. 1 Jakým způsobem na psychiatrických klinikách na odděleních jsou pacientky chráněny proti sexuálnímu obtěžování psychiatrickým pacientem mužského pohlaví se sexuální úchylkou voyerismus či jinou sexuální deviací? Informace č. 2 Jaký interní předpis či zákon upravuje na psychiatrických odděleních, aby nedocházelo k sexuálnímu obtěžování pacientek pacienty mužského pohlaví na odděleních, kde jsou obě pohlaví? Informace č. 3 a) Pokud dojde na psychiatrickém oddělení k tomu, že jiný psychiatrický pacient se sexuální úchylkou si mobilem nafotí polonahou pacientku (její holou zadnici), aby ji mohl následně vydírat či dalším způsobem sexuálně obtěžovat, jakým konkrétním způsobem by to mělo být vedením psychiatrické kliniky řešeno (nebezpečný pacient přeřazen na jiné uzavřené oddělení, oznámení na PČR či jiný nápravný a dostačující ochranný postup pro další pacienty)? b) Jaké další právní důsledky z výše uvedeného sexuálního obtěžování pacientky je vedení psychiatrické kliniky povinno vyvodit na oddělení, aby bylo v budoucnu zamezeno tomuto poškozujícímu jednání zasahujících do osobnostních práv pacientů podle Občanského zákoníku? c) Podle kterého interního předpisu či zákona je výše uvedený závažný incident řešen, aby k tomuto na psychiatrických klinikách nedocházelo?

14. 10. 2021 Celý článek »