S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

2021

779/2021 poskytnutí souhrnných údajů o tržních objemech prodejů elektronických cigaret a náhradních náplní u všech výrobců a dovozců podle typu výrobku za roky 2019 a 2020

20. 10. 2021 Celý článek »

778/2021 seznam, s jakými zástupci gastrobyznysu ministr Vojtěch jednal, viz článek na serveru novinky.cz ze dne 3.7.2021(https://www.novinky.cz/domaci/clanek/cisnicibudou- muset-hosty-proverit-mobilem-planuje-vojtech-40365278

20. 10. 2021 Celý článek »

777/2021 a) Podle kterého zákonného předpisu mají provozovatelé služeb právo kontrolovat informace o zdravotním stavu zákazníků? Podle směrnice 95/46/ES (dále jako GDPR) a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb. se jedná o citlivý osobní údaj, jež může být kontrolován pouze v oprávněném zájmu daným zákonem, nikoliv nařízením vlády. b) Podle jakého zákonného předpisu mohou provozovatelé služeb schraňovat jmenné seznamy zákazníků včetně kontaktních údajů. Podle GDPR se jedná o osobní údaje, které mohou být schraňovány jen na základě oprávněného zájmu. Nařízení vlády/ministerstva nezavdává vznik oprávněného zájmu.

20. 10. 2021 Celý článek »

776/2021 Uvědomuje si ministerstvo a pan ministr, že tzv. vakcíny jsou stále v experimentální fázi a firmy produkující tuto experimentální látku se vyvázaly náhradě plnění při poškození zdraví? • Zaručuje se tedy ministerstvo zdravotnictví ČR a pan ministr Vojtěch, že experimentální látky, nyní nazývané vakcína proti Covid -19, od všech firem, které dodávají tuto látku do ČR mají platnou registraci v EU (ne pouhou výjimku), jako očkovací látka ve smyslu , že Vakcína (též očkovací látka nebo imunizační agens) je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit stimulaci imunitního systému, aby si organismus vytvořil mechanismus obrany proti konkrétnímu onemocnění bez toho, aby skutečně onemocněl.? • Zaručuje se ministerstvo zdravotnictví a pan ministr Vojtěch, že experimentální látky, které jsou nuceny lidem v ČR, v rámci kampaně covid-19, jsou-li aplikovány, zajistí bezinfekčnost takto modifikované osoby? • Splňují experimentální emulze, kterými se nyní očkuje v ČR název vakcína? • Pokud ano, proč a dle čeho vycházíte. • Jak je možné, že lidé naočkování genovou terapií v experimentální fázi, mylně médií nazývanou vakcínou proti Covid 19 jsou preferováni a další

20. 10. 2021 Celý článek »

774/2021 Zda MZCR v rámci prevence COVID přistoupí k rovnocennému uznávání a podmínek při prokázání testu na protilátky Igg a kdy to bude a dalších 10 dotazů

20. 10. 2021 Celý článek »

773/2021 žádost o vysvětlení postupu uznání COVID-19 očkování ze zahraničí

20. 10. 2021 Celý článek »

772/2021 proč nejsou na našem území uznávány osoby s výskytem protilátek po onemocnění covid 19 za „bezpečné“? proč se tyto osoby musí testovat při návštěvě kina apod., proč jsou i přes výskyt protilátek donucovány podstupovat očkování

20. 10. 2021 Celý článek »

771/2021 1. K čemu je konkrétně očkování (podrobně specifikujte důvody a výhody pro očkované), jehož smysluplnost byla tímto krokem zcela zpochybněna? Na základě jaké konkrétní studie, specifikujte pasáž, o kterou se rozhodnutí opírá, došlo k změně pravidla, že očkovaní cestují bez omezení? Proč zcela konkrétně je u očkovaných test požadován? Jde o šikanózní požadavek, který má otrávit občanům cestování. 2. Na základě čeho, jaké studie (muselo dojít ke změně podmínek nebo ke získání nových informací) došlo ke změně podmínky mezi datem zveřejnění akceptace očkování 1.dávkou + 21 dnů a změnou pravidla na plné očkování + 14 dnů pro návštěvu restaurací, kulturních akcí apod. bez testu a 1.7.2021. Specifikujte konkrétní pasáž studie nebo jiného dokumentu, na základě které došlo k tomuto zpřísnění s uvedením data jejího zpracování. 3. Uveďte cenu zpracování reklamy a celkovou cenu vysílání aj. způsobů zveřejnění, kterou MZ hodlalo motivovat občany k očkování, ve které mimo jiné MZ sděluje, že očkovaní budou moci cestovat jako dříve bez omezení, a která je v tuto chvíli naprosto k ničemu. Kdo konkrétně je zodpovědný za plýtvání penězi daňových poplatníků na reklamu, jejíž účel byl zmařen?

20. 10. 2021 Celý článek »

769/2021 žádost o Prošetření postupu Krajské hygienické stanice při ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání, jenž ministerstvu zasílá Krajský úřad Moravskoslezského kraje

20. 10. 2021 Celý článek »

768/2021 vysvětlení informace z televizních zpráv dne 4.6.2021, že vracející se Lidé z dovolené ze Španělska musí předložit negativní test nemoci COVID 19 – proč i u osob s dokončeným očkováním je vyžadován test

20. 10. 2021 Celý článek »