S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

2020

568/2020 PES

26. 1. 2021 Celý článek »

594/2020 Požádala si Nemocnice Jihlava p. o., Vrchlického 59, Jihlava o dotaci v souvislosti s Dotačním programem na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií Covid-19?

26. 1. 2021 Celý článek »

589/2020 Je součástí certifikace očkovacích látek proti Covid19, které budou v Česku použity i test na falešnou pozitivitu po aplikaci očkovací látky? Přesněji – existuje tento test od výrobců vakcín, které budete používat?

26. 1. 2021 Celý článek »

586/2020 zaslání seznamu všech soudních řízení (včetně skončených) o zrušení opatření obecné povahy (podle § 101a SŘS), ve kterých Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“) vystupuje jako odpůrce a předmětem řízení je návrh na zrušení opatření MZ ČR vydaného v souvislosti s onemocněním COVID-19

26. 1. 2021 Celý článek »

584/2020 Na základě jakých dat a informací jsou aquaparky, bazény, sauny a wellness centra omezovány, případě uzavírány v jednotlivých stupních PES

26. 1. 2021 Celý článek »

573/2020 Zda bylo vydáno stanovisko Ministerstva zdravotnictví k problematice promítnutí zpětných bonusů poskytnutých na různých úrovních distribučního řetězce do výše jednotkové ceny léčiv

26. 1. 2021 Celý článek »

594/2020 Požádala si Nemocnice Jihlava p. o. o dotaci v souvislosti s Dotačním programem na podporu mimořádného finančního ohodnocení

26. 1. 2021 Celý článek »

529/2020 Dotazy k pcr testům, vakcíně proti covid aj.

26. 1. 2021 Celý článek »

530 a 534/2020 Doručení dokumentů

26. 1. 2021 Celý článek »

543/2020 Dopis WHO

26. 1. 2021 Celý článek »