S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Seznamy osob oprávněných k provádění externích klinických auditů

Radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie

Seznam osob oprávněných k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, pro oblast radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie, uveřejněný dle § 77 odst.3 zákona č. 373/2011 Sb.

13. 2. 2020 Celý článek »

Nukleární medicína

Seznam osob oprávněných k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, pro oblast nukleární medicína, uveřejněný dle § 77 odst.3 zákona č. 373/2011 Sb.

6. 5. 2019 Celý článek »

Radioterapie

Seznam osob oprávněných k provádění externího klinického auditu poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, pro oblast radioterapie, uveřejněný dle § 77 odst.3 zákona č. 373/2011 Sb.

6. 5. 2019 Celý článek »