Národní radiologické standardy

Radiologická fyzika

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na pracovištích radiologických oborů v České republice.

7. 2. 2020 Celý článek »

Radiační onkologie

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na pracovištích radiační onkologie v České republice.

31. 7. 2019 Celý článek »

Skiagrafie – dospělí

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů pro dospělé pacienty na skiagrafických pracovištích v ČR.

1. 4. 2019 Celý článek »

Nukleární medicína

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na diagnostických a terapeutických pracovištích nukleární medicíny
v České republice.

9. 3. 2018 Celý článek »

Radiodiagnostika – Intervenční radiologie

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na radiologických pracovištích v České republice.

22. 12. 2017 Celý článek »

Skiagrafie – obecná část

Obecná část souboru doporučení a návodu pro tvorbu místních radiologických standardů na skiagrafických pracovištích v ČR.
Dříve uveřejněno jako NRS – RADIODIAGNOSTIKA – DIAGNOSTICKÁ ČÁST (bez diagnostických postupů nukleární medicíny).

22. 12. 2017 Celý článek »

Výpočetní tomografie

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů na pracovištích výpočetní tomografie v České republice.

21. 12. 2017 Celý článek »

Intervenční radiologie

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů
pro oblast intervenční kardiologie, arytmologie a pediatrické kardiologie v České republice.

21. 12. 2017 Celý článek »