S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Dobrovolník ve zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vstupuje se svým projektem inovativního národního programu dobrovolnictví ve zdravotních službách do další fáze

V projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti, reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517, který má za cíl nastavit podmínky pro ukotvení a profesionální řízení dobrovolnictví v lůžkových zdravotnických zařízeních, dochází […]

8. 2. 2021 Celý článek »

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci projektu Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 22. října 2020 výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu podpory dobrovolnické činnosti u poskytovatelů zdravotních služeb v projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v […]

23. 10. 2020 Celý článek »

Kdo je to dobrovolník?

Dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění, je za dobrovolnickou službu považována činnost, při níž dobrovolník poskytuje: a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Přehled nejčastějších typů dobrovolnických činností

Ve zdravotnických zařízeních se osvědčily dobrovolnické činnosti jak ve formě dlouhodobých a pravidelných návštěv tak i formou jednorázových akcí. Dobrovolníci se mohou věnovat individuálně jednomu pacientovi nebo pracovat s celou […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Evidence poskytovatelů zdravotních služeb s dobrovolnickým programem

Od roku 2011 je existence dobrovolnických programů ve zdravotnictví, počet dobrovolníků a počet jimi odpracovaných hodin evidován formou statistických výkazů ÚZIS.   Aktuální evidenci dobrovolníků u poskytovatele zdravotních služeb v […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Historie dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních v ČR a dobrovolnictví v zahraničí

První impuls pro zavedení dobrovolnictví do zdravotnických zařízení v ČR vycházel v roce 1998 – 1999 z nestátních neziskových organizací (NNO). Prvotní byl konkrétně podnět Národního dobrovolnického centra Hestia, o.s. a několika dalších […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Principy a hlavní pravidla dobrovolnického programu ve zdravotnictví

Z důvodu nutnosti zajistit požadovanou míru bezpečnosti pro pacienty, mají dobrovolnické programy ve zdravotnictví specifická pravidla pro jejich realizaci. Předpokladem pro bezpečné začlenění dobrovolnické pomoci do systému zdravotní péče v ČR […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Legislativa a Metodická doporučení pro dobrovolnický program ve zdravotnickém zařízení

Od 1. 1. 2003 je v ČR v platnosti zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, v platném znění. Zákon má ve své gesci Ministerstvo vnitra ČR – http://www.mvcr.cz/clanek/dobrovolnicka-sluzba-500539.aspx. V současné době je […]

22. 7. 2020 Celý článek »

Užitečné informace v souvislosti s dobrovolnictvím

Prvním systémovým krokem ve vzdělávání koordinátorů specializovaných na dobrovolnické programy ve zdravotnictví byl „Certifikovaný kurz pro koordinátory dobrovolníků a dobrovolnických programů v systému zdravotní péče“.

22. 7. 2020 Celý článek »

Nejčastější otázky k dobrovolnictví ve zdravotnictví

Zde najdete odpovědi na často kladené dotazy týkající se dobrovolnictví ve zdravotnictví: Musí zdravotnické zařízení (poskytovatel zdravotních služeb) realizovat dobrovolnický program pouze prostřednictvím nestátní neziskové organizace (NNO), která má akreditaci […]

22. 7. 2020 Celý článek »