S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

„Dobrovolníci prospívají zdraví vašich pacientů“

Dobrovolnická činnost ve zdravotnictví přispívá posílením lidského kontaktu ke zvýšení kvality služeb, kterou nemocnice svým pacientům nabízí. Činnost dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních je organizována tak, aby byla dodržena pravidla […]

11. 4. 2022 Celý článek »

Základní pravidla dobrovolnické činnosti ve zdravotnictví

Dobrovolnický program si může organizovat zdravotnické zařízení vlastními silami nebo na jeho realizaci může spolupracovat s externí dobrovolnickou organizací. Dobrovolnický program je řízen koordinátorem dobrovolníků školeným pro oblast zdravotnictví, garantem bývá […]

10. 4. 2022 Celý článek »

Legislativa a metodická doporučení

Bezpečné zapojení dobrovolníků v jasně řízeném a strukturovaném prostředí zdravotnického provozu vyžaduje dobře nastavené mantinely a profesionální koordinaci celého programu.

10. 4. 2022 Celý článek »

Evidence poskytovatelů zdravotních služeb s dobrovolnickým programem

Existence dobrovolnických programů ve zdravotnictví v ČR, počet dobrovolníků a jimi odpracovaných hodin u poskytovatelů zdravotních služeb je evidován formou statistických výkazů ÚZIS. Sběr dat je prováděn vždy za kalendářní rok.

10. 4. 2022 Celý článek »

Zájem o uveřejnění poskytovatele zdravotních služeb s programem dobrovolnictví na webu MZ

Pokud poskytovatel zdravotních služeb má zavedený dobrovolnický program a má zájem o zveřejnění svých webových stránek pro účely propagace dobrovolnického programu, může zažádat MZ. Je třeba vyplnit název, sídlo a IČO poskytovatele, dále zastoupení poskytovatele a odkaz na webové stránky týkající se jejich programu dobrovolnictví. Souhlasem s umístěným webových stránek poskytovatele by měl být podepsán elektronicky.

10. 4. 2022 Celý článek »

Propagační materiály Programu dobrovolnictví ve zdravotních službách

Níže naleznete PR materiály k propagaci projektu „Efektivizace systému nemocniční péče v ČR prostřednictvím dobrovolnické činnosti“ CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0007517.  

9. 4. 2022 Celý článek »

Projekty a dotace

Dobrovolnické programy ve zdravotnictví mohou být finančně podpořeny různými způsoby.

9. 4. 2022 Celý článek »