S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Co je dobrovolnictví ve zdravotnictví

Podpora zdraví v dobrovolnických programech

Předkládaný článek s názvem Podpora zdraví v dobrovolnických programech se rozděluje na dvě části. První část představuje a popisuje koncept, vývoj a úspěchy podpory zdraví v mezinárodním kontextu a stručně seznamuje […]

19. 9. 2022 Celý článek »

Co je dobrovolnictví ve zdravotnictví

Dobrovolnictví ve zdravotnictví je obecně vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch druhých, kterou ve zdravotních službách poskytují lidé – nezdravotníci bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolníci ve zdravotnickém zařízení nenahrazují práci odborného zdravotnického a pomocného personálu, pomáhají jiným způsobem, který přispívá uzdravení.

11. 4. 2022 Celý článek »

Přínosy dobrovolnické činnosti ve zdravotnictví

Dobrovolnická činnost ve zdravotnickém zařízení má mnohostranný efekt pro všechny zúčastněné.

11. 4. 2022 Celý článek »

Typy a formy dobrovolnických činností ve zdravotnictví

Dobrovolníci mohou působit na mnoha odděleních pro dětské i dospělé pacienty, a to i v náročnějších oborech zdravotní péče např. na onkologii, na anesteziologicko-resuscitačních oddělení nebo v hospicové a paliativní péči. Dobrovolnická činnost v nemocnici může být velmi pestrá a dobrovolníci mohou být zapojeni do mnoha typů aktivit, a to buď v individuální nebo skupinové formě.

11. 4. 2022 Celý článek »

Co může pacient a rodinný příslušník očekávat od dobrovolníků

Činnost dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních je organizována tak, aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost poskytované zdravotní péče s prvořadým respektem k přání a potřebám dětského i dospělého pacienta. 

11. 4. 2022 Celý článek »