S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška č. 179/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Zákon č. 90/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

3. 3. 2021 Celý článek »

Zákon č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

3. 3. 2021 Celý článek »

Zákon č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 27. února 2021.

2. 3. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 80/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. března 2021, s výjimkou bodů 8 a 15, které nabývají účinnosti dnem 27. října 2022.

22. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 45/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. února 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 568/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 557/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 558/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 559/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »