S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021

10. 11. 2021 Celý článek »

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021

10. 11. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 253/2021 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.  

16. 9. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 196/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 18. května 2021.

26. 5. 2021 Celý článek »

Nařízení vlády č. 184/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 3. června 2021.

26. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. dubna 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 171/2021 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 170/2021 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 26. května 2021.

3. 5. 2021 Celý článek »