S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Nařízení vlády č. 19/2020 Sb. o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

13. 2. 2020 Celý článek »

Vyhláška č. 32/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2020, s výjimkou bodu 22, který nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

13. 2. 2020 Celý článek »

Vyhláška č. 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020, s výjimkou ustanovení § 11, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

24. 1. 2020 Celý článek »

Vyhláška č. 304/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

24. 1. 2020 Celý článek »

Vyhláška č. 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. listopadu 2019.

15. 11. 2019 Celý článek »

Vyhláška č. 252/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 19. října 2019.

7. 10. 2019 Celý článek »