S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Vyhláška č. 55/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

26. 4. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

30. 3. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 525/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

3. 2. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 527/2021 Sb., o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

3. 2. 2022 Celý článek »

Novela vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

3. 2. 2022 Celý článek »

Vyhláška č. 483/2021 Sb., o následcích povinného očkování

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

3. 2. 2022 Celý článek »

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022

16. 12. 2021 Celý článek »

Zákon č. 326/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 s výjimkou ustanovení a) čl. III a IV, čl. V bodů 2 až 4, čl. VI a čl. VII 1. bodu 7, […]

10. 11. 2021 Celý článek »

Zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou a) ustanovení § 6 odst. 2 písm. b) a h), která nabývají účinnosti dnem 1. února 2022, b) ustanovení § […]

10. 11. 2021 Celý článek »

Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021

10. 11. 2021 Celý článek »