S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví

Zákon č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 27. února 2021.

2. 3. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 80/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 6. března 2021, s výjimkou bodů 8 a 15, které nabývají účinnosti dnem 27. října 2022.

22. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 45/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 24. února 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 568/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 557/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 558/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 559/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 560/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 561/2020 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »

Vyhláška č. 46/2021 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.

9. 2. 2021 Celý článek »