S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání – základní informace

Specializační vzdělávání – základní informace

Specializační vzdělávání uskutečňuje akreditované zařízení, kterému byla udělena / prodloužena akreditace Ministerstvem zdravotnictví, a to na základě žádosti a splnění všech stanovených podmínek k uskutečňování SV nebo jeho části podle vzdělávacího programu zveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, který je v souladu s nařízením vlády č. 31/2010 Sb.

27. 3. 2016 Celý článek »

Specializační vzdělávání – akreditace – základní informace

Specializační vzdělávání – akreditace – základní informace

Základní informace o udělení / prodloužení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu Specializačního vzdělávání.

26. 3. 2016 Celý článek »

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

Na základě Usnesení vlády České republiky o Strategii romské integrace do roku 2020 ze dne 23. února 2015 č. 127 Vás informujeme o vyplývajících úkolech pro jednotlivé rezorty.

23. 3. 2016 Celý článek »

Specializační vzdělávání jiných odborných pracovníků dle dřívějších právních předpisů

Upozornění: JOP, kteří byli zařazeni do speciální průpravy či pomaturitního specializačního studia podle dřívějších právních předpisů a nestihli složit atestaci do konce roku 2009, musí k atestační zkoušce prokázat splnění podmínek platného příslušného vzdělávacího programu v daném oboru.

29. 1. 2016 Celý článek »

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Seznam vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

28. 1. 2016 Celý článek »

Logbooky pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Seznam logbooků pro vzdělávací programy specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky dle Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

27. 1. 2016 Celý článek »