Stanoviska pro MŠMT – VŠ

Informace pro zpracovatele studijních programů VŠ

Upozornění pro zpracovatele vzdělávacích programů pro VŠ na nejčastější nedostatky u předkládaných programů ke schválení na MZ.

13. 9. 2011 Celý článek »

Přehled souhlasných stanovisek (VŠ)

Informace k vydávání souhlasných stanovisek Ministerstva zdravotnictví pro studijní programy nelékařských zdravotnických oborů vysokých škol (VŠ).

12. 11. 2010 Celý článek »