Kvalifikační vzdělávání – odborná způsobilost

Zařazení modulu Balneologie do výuky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje publikaci Základy balneologie jako podpůrný materiál pro výuku vzdělávacího modulu balneologie u zdravotnických oborů středního, vyššího odborného, vysokoškolského a specializačního vzdělávání nelékařů.

1. 7. 2015 Celý článek »