Kvalifikační vzdělávání – odborná způsobilost

Kvalifikační standardy

Kvalifikační standardy

Přehled kvalifikačních standardů k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní programy nebo vzdělávací programy v nelékařských zdravotnických oborech, které specifikují podrobněji minimální požadavky na bakalářský / magisterský studijní program vysoké školy nebo vzdělávací program vyšší odborné školy.

29. 3. 2023 Celý článek »

Přehled souhlasných stanovisek pro studijní programy VŠ

Přehled souhlasných stanovisek pro studijní programy VŠ

Informace k vydávání souhlasných stanovisek Ministerstva zdravotnictví pro studijní programy nelékařských zdravotnických oborů vysokých škol (VŠ).

14. 1. 2022 Celý článek »

Přehled souhlasných stanovisek pro vzdělávací programy VOŠ

Přehled souhlasných stanovisek pro vzdělávací programy VOŠ

Informace k vydávání souhlasných stanovisek Ministerstva zdravotnictví pro vzdělávací programy nelékařských zdravotnických oborů vyšších odborných škol zdravotnických (VOŠZ).

14. 1. 2022 Celý článek »

Informace pro zpracovatele studijních programů VŠ

Informace pro zpracovatele studijních programů VŠ

Upozornění pro zpracovatele vzdělávacích programů pro VŠ na nejčastější nedostatky u předkládaných programů ke schválení na MZ.

13. 9. 2016 Celý článek »

Informace pro zpracovatele vzdělávacích programů VOŠ

Informace pro zpracovatele vzdělávacích programů VOŠ

Upozornění pro zpracovatele vzdělávacích programů pro VOŠ na nejčastější nedostatky u předkládaných programů ke schválení na MZ.

13. 9. 2016 Celý článek »

Zařazení modulu Balneologie do výuky

Zařazení modulu Balneologie do výuky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje publikaci Základy balneologie jako podpůrný materiál pro výuku vzdělávacího modulu balneologie u zdravotnických oborů středního, vyššího odborného, vysokoškolského a specializačního vzdělávání nelékařů.

1. 7. 2015 Celý článek »