S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Archiv upozornění

Započítání praktické části specializačního vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Započítání praktické části specializačního vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 sděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR, že po dobu nouzového stavu v rámci specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. může být započítána i praktická část na neakreditovaném pracovišti, která má být dle vzdělávacího programu absolvována na pracovišti akreditovaném, v období od 21. 10. 2020 do ukončení nouzového stavu.

23. 3. 2021 Celý článek »

Informace o možnosti využití distanční výuky pro zařízení akreditovaná dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Informace o možnosti využití distanční výuky pro zařízení akreditovaná dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

V rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), bude Ministerstvo zdravotnictví od 1. října 2020 akceptovat distanční formu výuky, za daných podmínek.

19. 10. 2020 Celý článek »

Rozvolnění opatření v souvislosti s COVID-19 k 11. 5. 2020

Rozvolnění opatření v souvislosti s COVID-19 k 11. 5. 2020

S ohledem na postupné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 je možné od 11. května 2020 realizovat akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání v celém rozsahu dle platné akreditace.

7. 5. 2020 Celý článek »

Informace o možnosti využití distanční výuky u akreditovaných zařízení po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření vztahujících se k šíření nemoci COVID-19

Informace o možnosti využití distanční výuky u akreditovaných zařízení po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření vztahujících se k šíření nemoci COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. bude akceptovat distanční (e-learningovou) formu výuky, a to za následujících podmínek.

9. 4. 2020 Celý článek »

Informace pro účastníky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie – absolvování psychoterapeutického minima

Informace pro účastníky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie – absolvování psychoterapeutického minima

Asociace klinických psychologů ČR oznamuje.

31. 8. 2016 Celý článek »

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

Na základě Usnesení vlády České republiky o Strategii romské integrace do roku 2020 ze dne 23. února 2015 č. 127 Vás informujeme o vyplývajících úkolech pro jednotlivé rezorty.

23. 3. 2016 Celý článek »

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

Informace akreditovaným pracovištím, která zajišťují postgraduální vzdělávání zdravotnických pracovníků

Na základě Usnesení vlády České republiky o Strategii romské integrace do roku 2020 ze dne 23. února 2015 č. 127 Vás informujeme o vyplývajících úkolech pro jednotlivé rezorty.

23. 3. 2016 Celý článek »

Kritéria pro posuzování žádosti o akreditaci praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru KLINICKÝ INŽENÝR

Kritéria pro posuzování žádosti o akreditaci praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru KLINICKÝ INŽENÝR

S účinností od 1. dubna 2014 platí nově stanovená kritéria pro posuzování žádosti o akreditaci praktické části specializačního vzdělávání programu v oboru „Klinický inženýr“.

15. 4. 2014 Celý článek »

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Schvalování personálního zabezpečení u akreditovaných kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání – dle zákona č. 96/2004 Sb.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Schvalování personálního zabezpečení u akreditovaných kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání – dle zákona č. 96/2004 Sb.

Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené/prodloužené akreditace oznámit ministerstvu změnu v personálním zabezpečení. S účinností od 1. 1. 2014 Ministerstvo zdravotnictví nepotvrzuje schválení změny, pouze informaci o změně personálního zabezpečení zakládá do spisové dokumentace.

17. 1. 2014 Celý článek »

Důležitá informace ke vzdělávacím programům pro Odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Důležitá informace ke vzdělávacím programům pro Odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Změny týkající se vzdělávacích programů Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků specializačního vzdělávání v oborech: Alergologie a klinická imunologie, Klinická genetika, Klinická biochemie, Klinická hematologie a transfuzní služba, Nukleární medicína; a Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Mikrobiologie.

10. 7. 2013 Celý článek »