S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Archiv upozornění

Rozvolnění opatření v souvislosti s COVID-19 k 11. 5. 2020

Rozvolnění opatření v souvislosti s COVID-19 k 11. 5. 2020

S ohledem na postupné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 je možné od 11. května 2020 realizovat akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání v celém rozsahu dle platné akreditace.

7. 5. 2020 Celý článek »

Informace o možnosti využití distanční výuky u akreditovaných zařízení po dobu trvání nouzového stavu a mimořádných opatření vztahujících se k šíření nemoci COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví ČR sděluje, že v rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. bude akceptovat distanční (e-learningovou) formu výuky, a to za následujících podmínek.

9. 4. 2020 Celý článek »

Informace pro účastníky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie – absolvování psychoterapeutického minima

Asociace klinických psychologů ČR oznamuje.

31. 8. 2016 Celý článek »

Kritéria pro posuzování žádosti o akreditaci praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru KLINICKÝ INŽENÝR

S účinností od 1. dubna 2014 platí nově stanovená kritéria pro posuzování žádosti o akreditaci praktické části specializačního vzdělávání programu v oboru „Klinický inženýr“.

15. 4. 2014 Celý článek »

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Schvalování personálního zabezpečení u akreditovaných kvalifikačních kurzů, certifikovaných kurzů a specializačního vzdělávání – dle zákona č. 96/2004 Sb.

Akreditované zařízení je povinno v rámci udělené/prodloužené akreditace oznámit ministerstvu změnu v personálním zabezpečení. S účinností od 1. 1. 2014 Ministerstvo zdravotnictví nepotvrzuje schválení změny, pouze informaci o změně personálního zabezpečení zakládá do spisové dokumentace.

17. 1. 2014 Celý článek »

Důležitá informace ke vzdělávacím programům pro Odborné pracovníky v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Změny týkající se vzdělávacích programů Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků specializačního vzdělávání v oborech: Alergologie a klinická imunologie, Klinická genetika, Klinická biochemie, Klinická hematologie a transfuzní služba, Nukleární medicína; a Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků – Mikrobiologie.

10. 7. 2013 Celý článek »