Důležitá upozornění

Podkategorie:


Sběr podnětů ke vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie

Sběr podnětů ke vzdělávacímu programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie

Dovolujeme si Vás oslovit v rámci veřejné konzultace k aktualizaci vzdělávacího programu specializačního vzdělávání oboru Klinická psychologie. Vzdělávání ve specializačním vzdělávání v oboru Klinická psychologie je určeno pro absolventy, kteří získali […]

19. 1. 2024 Celý článek »

Úprava vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a postup pro doložení splnění kritérií

Úprava vzdělávacích programů specializačního vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a postup pro doložení splnění kritérií

Ministerstvo zdravotnictví, odbor ONP informuje o úpravě následujících vzdělávacích programů specializačního vzdělávání: Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v geriatrii, Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech, Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech a o postupu pro doložení splnění kritérií v rozsahu zveřejněných úprav.

21. 12. 2023 Celý článek »

Mimořádné jednání akreditační komise – 30. srpna 2023

Mimořádné jednání akreditační komise – 30. srpna 2023

Upozorňujeme, že dne 30. srpna 2023 se bude konat mimořádné jednání akreditační komise. Na program jednání akreditační komise budou zařazeny žádosti o udělení/prodloužení akreditace, které budou doručeny ministerstvu do 11. srpna 2023. […]

24. 7. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

Nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví

Upozorňujeme, že ve Věstníku 9/2023 byly zveřejněny nový vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

2. 7. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 9/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program specializačního vzdělávání pro všeobecnou sestru a dětskou sestru – Ošetřovatelská péče v onkologii a hematoonkologii, kterým se získává specializovaná způsobilost Sestra (resp. Dětská sestra) pro péči v onkologii a hematoonkologii.

30. 6. 2023 Celý článek »

Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická fyzika a Radiologická technika

Nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická fyzika a Radiologická technika

Upozorňujeme, že ve Věstníku 9/2023 byly zveřejněny nové vzdělávací programy akreditovaných kvalifikačních kurzů Radiologická fyzika a Radiologická technika.

30. 6. 2023 Celý článek »

Novela vyhlášky č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání

Novela vyhlášky č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání

Upozorňujeme, že dne 17. ledna 2023 byla ve Sbírce zákonů ČR vydána novela vyhlášky č. 77/2018 Sb. o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované […]

28. 6. 2023 Celý článek »

Metodické doporučení k prostupnosti specializačního vzdělávání všeobecných sester nebo využívání dovzdělání prostřednictvím certifikovaných kurzů

Metodické doporučení k prostupnosti specializačního vzdělávání všeobecných sester nebo využívání dovzdělání prostřednictvím certifikovaných kurzů

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 7/2023 bylo zveřejněno Metodické doporučení k využívání možnosti započítávání části dříve absolvovaného studia při propojení a částečné prostupnosti a provázanosti některých oborů specializačního vzdělávání […]

1. 6. 2023 Celý článek »

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Perfuziologie

Nový vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Perfuziologie

Upozorňujeme, že ve Věstníku MZ č. 7/2023 byl zveřejněn nový vzdělávací program specializačního vzdělávání Perfuziologie, kterým se získává specializovaná způsobilost Perfuziolog. Pro realizaci tohoto vzdělávání je třeba požádat o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání.

16. 5. 2023 Celý článek »

Nový metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu

Nový metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nový Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu. Podle tohoto metodického pokynu postupují žadatelé o akreditaci a akreditovaná zařízení, která jsou oprávněná uskutečňovat vzdělávací program certifikovaného kurzu.

12. 5. 2023 Celý článek »