S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Důležitá upozornění

Podkategorie:


Informace ke vzdělávacím akcím a zkouškám dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací (aktualizace k 1.8.2021)

Informace ke vzdělávacím akcím a zkouškám dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací (aktualizace k 1.8.2021)

Na základě mimořádného opatření MZ ze dne 29. července je s účinností od 1. srpna 2021 možné realizovat vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. bez omezení.
Upozorňujeme, že je nutné dodržet podmínky stanovené v aktuálních mimořádných opatřeních vydaných Ministerstvem zdravotnictví.

1. 8. 2021 Celý článek »

Započítání praktické části specializačního vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Započítání praktické části specializačního vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 sděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR, že po dobu nouzového stavu v rámci specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. může být započítána i praktická část na neakreditovaném pracovišti, která má být dle vzdělávacího programu absolvována na pracovišti akreditovaném, v období od 21. 10. 2020 do ukončení nouzového stavu.

23. 3. 2021 Celý článek »

Informace o možnosti využití distanční výuky pro zařízení akreditovaná dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

Informace o možnosti využití distanční výuky pro zařízení akreditovaná dle zákona č. 96/2004 Sb. v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací

V rámci vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), bude Ministerstvo zdravotnictví od 1. října 2020 akceptovat distanční formu výuky, za daných podmínek.

19. 10. 2020 Celý článek »

Ověření vzdělání u zaměstnanců (nelékařských zdravotnických pracovníků) na pracovišti poskytovatele zdravotních služeb

Ověření vzdělání u zaměstnanců (nelékařských zdravotnických pracovníků) na pracovišti poskytovatele zdravotních služeb

1) ověření specializované způsobilosti
2) ověření odborné způsobilosti
3) ověření uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR

7. 10. 2020 Celý článek »

Nový vzdělávácí program SANITÁŘ

Nový vzdělávácí program SANITÁŘ

Upozorňujeme žadatele o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu SANITÁŘ, že dne 31. července 2020 ve Věstníku MZ č. 8/2020 vyšel nový vzdělávací program.

11. 9. 2020 Celý článek »

Povinnost akreditovaných zařízení zapisovat do Národní registru zdravotnických pracovníků informace o absolvování kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů

Povinnost akreditovaných zařízení zapisovat do Národní registru zdravotnických pracovníků informace o absolvování kvalifikačních kurzů a certifikovaných kurzů

Vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace jsou povinny předávat do Národního registru zdravotnických pracovníků některé údaje, a to zejména údaje o vzdělání, které vedlo k získání odborné, specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti zdravotnického pracovníka.

28. 8. 2019 Celý článek »

Prezentace k akreditačnímu řízení dle zákona č. 96/2004 Sb.

Prezentace k akreditačnímu řízení dle zákona č. 96/2004 Sb.

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání pořádal školení k akreditačnímu řízení dle § 45 – 50 zákona č.96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání.

13. 6. 2019 Celý článek »

Důležitá informace pro akreditovaná zařízení a pověřené organizace

Důležitá informace pro akreditovaná zařízení a pověřené organizace

Dne 15. května 2018 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctý den poté.

17. 5. 2018 Celý článek »

Informace pro žadatele o udělení/prodloužení akreditace v rámci vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru  PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE / DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Informace pro žadatele o udělení/prodloužení akreditace v rámci vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ – KLINICKÁ PSYCHOLOGIE / DĚTSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLOGIE

Žadatelé o udělení nebo prodloužení akreditace pro vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru PSYCHOLOG VE ZDRAVOTNICTVÍ (Klinická psychologie, Dětská klinická psychologie) si podávají žádost na celý vzdělávací program. Ty části, které nemohou zajistit sami, zajistí smluvně.

21. 10. 2016 Celý článek »

Důležitá informace ke schvalování změn v rámci UDĚLENÉ/PRODLOUŽENÉ akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb.

Důležitá informace ke schvalování změn v rámci UDĚLENÉ/PRODLOUŽENÉ akreditace podle zákona č. 96/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání nepovoluje níže uvedené změny v rámci udělené/prodloužené akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu AKK, CK, SV.

27. 1. 2016 Celý článek »