Uznávání kvalifikací získaných v ČR

Kvalifikace získané na území ČR pro práci v zahraničí

Kvalifikace získané na území ČR pro práci v zahraničí

Osvědčení potvrzující získanou způsobilost je určeno všem žadatelům, kteří získali odbornou kvalifikaci na území ČR bez ohledu na jejich státní příslušnost. Osvědčení slouží pro účely výkonu nelékařského zdravotnického povolání mimo ČR (předkládá se tedy zahraničnímu úřadu v zemi, kde žádáte o uznání českého vzdělání). Ministerstvo zdravotnictví vydává tato osvědčení na základě písemné žádosti žadatele.

6. 11. 2012 Celý článek »

Studium absolvované na území ČR v cizím jazyce

Studium absolvované na území ČR v cizím jazyce

Absolventi akreditovaných zdravotnických studijních programů uskutečňovaných vysokými školami v České republice v jiném vyučovacím jazyce než českém jsou odborně způsobilí k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky po ověření schopnosti odborně se vyjadřovat v českém jazyce.

6. 11. 2012 Celý článek »