S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

RMN 2022

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2022

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2022

V souladu s § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., mají poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, povinnost vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo a dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 informovat o této skutečnosti Ministerstvo zdravotnictví nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení. […]

16. 5. 2022 Celý článek »

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče […]

11. 5. 2022 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává toto rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2022.

11. 5. 2022 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky

V souvislosti s ustanovením § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje stanovisko k námitkám žadatelů zaslaných v návaznosti na zveřejněný seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

5. 4. 2022 Celý článek »

Informace pro žadatele o dotaci – žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí

Informace pro žadatele o dotaci – žádosti vyloučené pro nesplnění formálních náležitostí

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam žádostí o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022 dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů, které byly vyloučeny pro nesplnění formálních náležitostí.

28. 3. 2022 Celý článek »

Nový formulář žádosti o změnu

Nový formulář žádosti o změnu

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje nový formulář žádosti o změnu a informuje, že s okamžitou platností se žádost o změnu bude posílat pouze elektronicky, a to datovou schránkou […]

25. 2. 2022 Celý článek »

Informace pro žadatele o dotaci

Informace pro žadatele o dotaci

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání informuje, že přílohu k žádosti „Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných […]

6. 1. 2022 Celý článek »

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2022 a související formuláře

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace, Metodika pro příjemce dotace, podporované obory pro rok 2022 a související formuláře

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ONP zveřejňuje:
Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace RMN 2022, Metodiku pro příjemce dotace RMN 2022, Podporované obory pro rok 2022 a Maximální počet rezidenčních míst na jednoho poskytovatele

10. 12. 2021 Celý článek »