RMN 2022

Seminář pro příjemce dotací

Seminář pro příjemce dotací

Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání pořádá seminář pro příjemce dotací z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech. Seminář se bude věnovat zejména povinnostem […]

5. 10. 2022 Celý článek »

Odstoupení od přiděleného rezidenčního místa

Odstoupení od přiděleného rezidenčního místa

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ONP upozorňuje, že pokud úspěšný žadatel o dotaci, kterému bylo přiděleno rezidenční místo pro rok 2022, dané rezidenční místo neobsadí a tedy nevyužije, zašle oficiální vyjádření o odstoupení od rezidenčního místa podepsané statutárním orgánem na ministerstvo.

3. 8. 2022 Celý článek »

Vyhlášení II. kola výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2022

Vyhlášení II. kola výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2022

V souladu s § 60b odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, poskytovatel zdravotních služeb s rezidenčním místem nebo krajská hygienická stanice zopakuje výběrové řízení, pokud […]

15. 6. 2022 Celý článek »

Čestné prohlášení o předloženém návrhu plánu vzdělávání rezidenta

Čestné prohlášení o předloženém návrhu plánu vzdělávání rezidenta

Přílohou tohoto článku je formulář Čestné prohlášení o předloženém návrhu plánu vzdělávání rezidenta.

2. 6. 2022 Celý článek »

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi. Finanční plán se skládá ze dvou částí, z části Pokyny a z části […]

16. 5. 2022 Celý článek »

Šablony vzdělávacích plánů

Šablony vzdělávacích plánů

Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce. Prosíme, věnujte pozornost vytváření / vyplňování šablony vzdělávacího plánu pro […]

16. 5. 2022 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2022

Seznam vyhlášených výběrových řízení na RMN 2022

V souladu s § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., mají poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, povinnost vyhlásit nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace výběrové řízení na schválené rezidenční místo a dle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 informovat o této skutečnosti Ministerstvo zdravotnictví nejpozději do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení. […]

16. 5. 2022 Celý článek »

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče […]

11. 5. 2022 Celý článek »

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022

Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na rezidenční místo pro rok 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává toto rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2022.

11. 5. 2022 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky

V souvislosti s ustanovením § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje stanovisko k námitkám žadatelů zaslaných v návaznosti na zveřejněný seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

5. 4. 2022 Celý článek »