RMN 2019

Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok 2019

Pro všechny právní formy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen „vyhláška […]

3. 1. 2020 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2019, Závěrečná zpráva

  Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném […]

19. 12. 2019 Celý článek »

II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2019

V případě neobsazení přidělených rezidenčních míst v 1. kole výběrového řízení jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni tuto skutečnost oznámit ministerstvu a výběrové řízení zopakovat.

25. 6. 2019 Celý článek »

Seminář k elektronickému formuláři žádosti o poskytnutí dotace na RMN

Odbor ONP ve spolupráci s Ministerstvem financí a společností Syscom Software dokončují elektronický formulář žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo pro nelékařské obory. V této souvislosti se ve středu 4. září 2019 uskuteční seminář.

21. 6. 2019 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2019 – nelékařské zdravotnické obory

  Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických […]

13. 5. 2019 Celý článek »

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi.

30. 4. 2019 Celý článek »

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

  Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním […]

30. 4. 2019 Celý článek »

Šablony vzdělávacích plánů

  Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce. Vzdělávací plány nedoznaly změn, pouze přibyl jeden nový obor. […]

30. 4. 2019 Celý článek »

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2019.

30. 4. 2019 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky RM 2019

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

7. 3. 2019 Celý článek »