S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

RMN 2019

Finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu za rok 2019

Pro všechny právní formy organizací je závazná vyhláška č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen „vyhláška […]

3. 1. 2020 Celý článek »

Průběžná zpráva za rok 2019, Závěrečná zpráva

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že příjemce dotace je povinen předkládat v řádných termínech Průběžné zprávy o čerpání dotace v rámci projektu dotačního programu Rezidenční místa. Zprávu předkládá příjemce dotace na vyplněném […]

19. 12. 2019 Celý článek »

II. kolo vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2019

V případě neobsazení přidělených rezidenčních míst v 1. kole výběrového řízení jsou poskytovatelé zdravotních služeb povinni tuto skutečnost oznámit ministerstvu a výběrové řízení zopakovat.

25. 6. 2019 Celý článek »

Seminář k elektronickému formuláři žádosti o poskytnutí dotace na RMN

Odbor ONP ve spolupráci s Ministerstvem financí a společností Syscom Software dokončují elektronický formulář žádosti o poskytnutí dotace na rezidenční místo pro nelékařské obory. V této souvislosti se ve středu 4. září 2019 uskuteční seminář.

21. 6. 2019 Celý článek »

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa v roce 2019 – nelékařské zdravotnické obory

  Poskytovatelé zdravotních služeb, kterým bylo přiznáno rezidenční místo, mají povinnost dle § 60b) odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických […]

13. 5. 2019 Celý článek »

Šablony vzdělávacích plánů

  Ministerstvo zdravotnictví ČR v přílohách zveřejňuje šablony Vzdělávacích plánů pro jednotlivé obory specializačního vzdělávání projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce. Vzdělávací plány nedoznaly změn, pouze přibyl jeden nový obor. […]

30. 4. 2019 Celý článek »

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydává rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v rámci dotačního programu Rezidenční místa na podporu projektů specializačního vzdělávání v nelékařských zdravotnických oborech zahájených v roce 2019.

30. 4. 2019 Celý článek »

Finanční plán a informace o vybraném rezidentovi

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zveřejňuje Finanční plán projektů v rámci programu RM zahajovaného v letošním roce a formulář Informace o vybraném rezidentovi.

30. 4. 2019 Celý článek »

Vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

  Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním […]

30. 4. 2019 Celý článek »

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky RM 2019

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

7. 3. 2019 Celý článek »